apacepv.org

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
APACEPV - Portada

VIII Jornades Andaluses de professors d'Economia en secundaria - Febrer 2015

Correu electrònic Imprimeix

Els pròxims dies 13 i 14 de Febrer de 2015 es celebraran les VIII Jornades Andaluses de Professors d'Economia en Secundària.Tindran lloc en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Màlaga. Programa VIII Jornades Professors Economia Febrer2015.  APACEPV us anima a particiar en les mateixes.

Ja està obert el termini el termini per a poder realitzar la inscripció en les VIII Jornades de Professors d'Economia. Els qui siguen docents en actiu a Andalusia poden realitzar-la a través de Sèneca utilitzant el codi d'activitat 152922GE172. També és possible accedir en l'enllaç següent: INSCRIPCIÓ VIII JORNADES FEBRER 2015. Us recordem els continguts: Programa VIII Jornades Professors Economia Febrer2015. Els companys que estiguen en l'atur o procedisquen d'altres Comunitats Autònomes, així com els estudiants o qualsevol altra persona interessada, poden inscriure's en l'apartat CONTACTE d'aquesta web.

Font: José Antonio Molina (AADES)

Darrera actualització de dilluns, 26 de gener de 2015 11:00
 

Publicat en el BOE la LOMQE (03-01-15) i nou esborrany del RD d'Especialitats

Correu electrònic Imprimeix

El passat 3 de gener el MEC va publiar al BOE la redacció definitiva de la LOMQE. Per tant, la part Estatal referent al curriculum d'ESO i Batxillerat ja entra en vigor en tot el territori espanyol. També s'ha donat a conèixer el 2n Esborrany del nou RD d'Especialitats.

Consideracions a tenir en compte respecte del nou currículum d'ESO i Batxillerat:

1. Que en la *pag 3, l'article 2 es titule Definicions, ja mostra una mica l'embolic que tenim els professors amb tanta llei educativa en tan pocs anys.
a) Doncs ara ja no hi ha objectius de cada matèria, són solament d'etapa.
b) L'avaluació s'enfoca cap a l'estandardització, per a la posterior comparació. Naixen els estàndards d'aprenentatge avaluables.
2. Les competències del currículum són set, i no es distingeix entre ESO i Batxillerat, per la qual cosa a partir d'ara també caldrà programar per competències en batxillerat (fins ara açò solament es feia a Castella-la Manxa i Catalunya).
3. La nova nomenclatura de matèries: troncals-comuns, troncals-d'opció, específiques i de lliure configuració autonòmica.
4. Tornen els transversals. La LOE (2006) no els nomenava i ara la LOMQE els dóna un important protagonisme definint fins a de forma concreta què s'ha d'incloure en totes les programació, com per exemple "L'Holocaust jueu"
5. L'ESO de divideix en dos cicles com abans, però el primer és de 3 anys (de 1r a 3r)  i el segon sol d'un (4t).
6. En 4º de l'ESO se separen el que volen estudiar batxillerat i els que volen estudiar FP.
7. Les hores per assignatura poden ser diferents per Comunitat Autònoma o per centre docent. Per tant, pot donar-se el cas …que en un institut Economia tinguera 3 hores setmanals i en el de davant 4….. Evidentment està en mans de la Comuinitat Autònoma delimitar o permetre aquesta possibilitat. Es confirma, doncs, el que es va posar de manifest en la darrera reunió amb la Consellera d'Educació en quan al major poder d'autogovern  i autonomia dels centres.
8. La “revàlida” de l'ESO serà la mateixa per a tota Espanya.
9. El batxillerat tindrà tres modalitats: Cièntific, Hunanitats i Ciències Socials, i d'Arts.
10. Sembla que també la revàlida de batxillerat tindrà caràcter estatal.

Font: Professor José Sande

Document: BOE nº3 del 03-01-2015 LOMQE
Documents: Currículums definitius de les noves assignatures de lespecialitat d'Economia; FAG 2n BAT, Economia 4t ESO, Empresa i iniciativa emprenedora 3r ESO, Empresa i iniciativa emprenedora 4t ESO

També s'ha fet circular un segon esborrany del decret d'especialitats referent a l'habilitació de les diferents especialitats per poder determinades assignatures del curriculum. En principi des de les Comunitats Autonomes han de respectar aquesta normativa, però poden millorar-la o completar-la si és necessari.

Consideracions a tenir en compte:

1.- No existeix reciprocitat entre especialitat d'Economia i Administració Empreses, Comerç i FOL. El problema es que les especialitats de FP es legislen amb cada família professional i ací cada Autonomia els seus responsables de Formació Professional poden excloure a les especialitats de Batxillerat i ESO que per titulació podrien impartir cicles formatius, però que a hores d'ara aquest agravi comparatiu no s'ha arrglat recollit-ho en una normativa nova. Com sempre ha passat. No és nou d'aquest RD. No ens defensaran en açò ni col·legis professionals ni sindicats perquè al afectar a diferents col·lectius es "renten les mans". Només la reunió de representants de CEAPES el 19 de gener en el MEC pot exigir aquesta reciprocitat amb un annex en aquest esborrany que com a RD pot tenir una referència per a desenvolupament de Decrets de currículums de Famílies Professionals de FP. L'altra possiblitat es que la nostra Comunitat Autonoma en la seua norma autonòmica de la LOMQE si que recullga aquesta reivindicació. APACE ja ha demanat reunir-se amb els responsables de FP de la Conselleria.
2.- En centres on coexistisca Economia i FOL i Administració d'Empreses seran les administracions autonòmiques i els centres els que decidisquen qui té prioritat. Possiblement si es participa en els currículums és una exigència per a tenir en compte la nostra prelació en els centres. L'important és no deixar-ho en mans dels Centres pel poc pes dels Departaments d'Economia. Juntament amb Economia competeix directament FOL (si té la titulació que s'indica), juntament amb Organització Comercial, en la nova assignatura d'Iniciació de l'Acitivitat Emprenedora. i Empresarial d'ESO (3r i 4t), i Administració d'Empreses amb FAG en el Bachillerat. Aquestes especialitats seran subsidiàries d'Economia en la resta de matèries (annex 5)
3.- En centres om no hi ha FP, Economia ho tindrà un poc més fàcil . Desapareixen especialitats com a Filosofia , Geografia o Matemàtiques que podien impartir subsidiàriament matèries d'Economia amb el risc de no mantenir o no ampliar plantilles d'Economia. AÇÒ ÉS MOLT POSITIU.

Font: Professors José Carlos Garrido i Tomás Guajardo

Document : 2n Esborrany del RD d'Especialitats

Darrera actualització de dilluns, 12 de gener de 2015 18:58
 

APACEPV es reuneix amb la Conselleria d'Educació per a desenvolupar la normativa autonòmica de la LOMQE

Correu electrònic Imprimeix

Este dimarts 23 de desembre a les 9:30h es reuneix APACEPV amb la Conselleria d'Educació per a presentar la proposta del desenvolupament de la normativa autonòmica de la LOMQE.

El dissabte passat dia 13 vam tenir la reunió ordinària de APACEPV per a discutir les diferents propostes de la nostra associació a la Conselleria d'Educació Valenciana. Hem elaborat un document on els proposem formar part activa en el desenvolupament de la LOMQE en la seua part autonòmica com a grup representatiu de les tres especialitats que integren la nostra organització, en aquest document arrepleguem les reivindicacions que CEAPES i les diferents associacions autonòmiques han reflectit en les seues propostes, a més demanem que es mantinga l'assignatura Economia de la Comunitat Valenciana dins del bloc de lliure configuració autonòmica en primer de batxillerat (assignatura que en aquest moment ja aquesta present com a assignatura optativa, que s'ofereix per a totes les modalitats de batxillerat). No els hem lliurat encara la proposta curricular totalment desenvolupada de les noves assignatures. Esperem lliurar-les en la reunió, si ho veiem necessari. Els hem demanat formar part de grups de treball i/o com a òrgan consultiu per al desenvolupament de la norma autonòmica, si accedeixen, els lliurarem les propostes en les successives reunions que tinguem. ... a veure com va!.
També demanem una revisió de la normativa referent a les condicions prèvies per a l'obtenció del Cap de Departament, doncs en aquest moment són necessàries dotze hores de l'especialitat per a obtenir el mateix, i entenem que davant la nova càrrega horària que comportarà la LOMQE, aquesta condició ha de desaparèixer, i s'ha d'equiparar l'especialitat d'Economia a la resta d'especialitats (on no fa falta tenir càrrega horària alguna per a l'obtenció d'aquesta Prefectura).
Hem arreplegat en un document la nostra sorpresa i malestar enfront del greuge comparatiu entre les especialitats d'Economia i les de Cicles Formatius - Administració d'empreses, Comerç i FOL, que sorgeix de l'esborrany del RD d'especialitats, reivindicació que va en la mateixa línia que CEAPES ha manifestat, es a dir, reciprocitat en els dos sentits. Aquestes reivindicacions així com la petició de reunió ja fa algun temps que ho enviarem a Conselleria, però fins ara no ens havien convocat per a reunir-nos.

Entre els documents que es lliuraran a la Conselleria s'ha desenvolupat un escrit manifestant la preocupació dels nostres associats referents als següents temes adients a la Formació Professional; 1.- FP Dual, 2.- Normativa dels desdoblaments als Cicles formatius de les nostres especialitats, 3.- Utilització del software privat pels alumnes de les nostres famílies, ja que es el que ara s'utilitza a les empreses, etc.

Aquesta mateixa setmana ens han confirmat la reunió amb el Director d'Ordenació acadèmica per a aquest pròxim dimarts 23 de desembre a les 9:30 h. .... ha tardat, però ja la tenim, ..... mes val tard que mai.

Esperem que de la mateixa obtinguem un bon resultat,

Ja us informem del que allí succeïsca.

APACEPV us desitja "Bon Nadal" a tots/es!!

Darrera actualització de dilluns, 22 de desembre de 2014 19:20
 

Conferència "Principals conclusions per a Espanya - PISA Finances per a la vida"

Correu electrònic Imprimeix

Conferència: "Principals conclusions per a Espanya del Programa de l'OCDE - PISA Finances per a la vida"

Aquesta conferència tindra lloc el divendres 31 d'octubre, a les 12h, en el Saló de Graus de la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de València,, a propòsit del "Dia Mundial de l'Estalvi". Aquesta conferència va a tractar sobre els resultats sobre Educació Financera de l'últim informe PISA 2012. Al final de l'article us adjuntem el cartell anunciador.

Ve a impartir la conferència el director de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, D. Ismael Sanz Labrador. Des d'aquest institut es duen a terme els estudis sobre el sistema educatiu espanyol, i van ser els que van organitzar al juliol unes Jornades sobre aquest tema, "PISA; Finances per a la vida”, per presentar oficialment els resultats sobre competències en Educació Financera dels joves. Modera la conferència la Dra. Mariluz Marco Aledo, professora titular d'Economia Aplicada de la UV i Coordinadora de la Comissió de Cooperació amb Secundaria.

Creiem que és de gran interès pels professors/es d'Economia. Per tant, APACEPV us recomana la assitència a la mateixa.

Document: Cartell anunciador

Font: Universitat de València

Darrera actualització de dilluns, 26 de gener de 2015 11:01
 

Conclusions de la reunió amb Conselleria 23-12-2014

Correu electrònic Imprimeix

El passat dia 23 de desembre de 2014 va tenir lloc a la Conselleria d'Educació una reunió per tractar com quedaran les àrees d'Economia i Empresa amb l'aplicació de la LOMCE.

Per part de APACE vam assistir-hi en Xavier Tarrassó, president de l'associació, Ricard Lurbe, Secretari, Ximo Peiro, Tresorer, Joan Sala, vocal de l'associació i representant a CEAPES i Toni Picornell vocal de l'associació.

Per part de la Generalitat, va assistir-hi Ignacio Martínez, Subdirector General d'Ordenació Acadèmica, un dels màxims responsables en l'Ordenació Curricular d'àmbit autonòmic valencià.

Els responsables d'APACE van presentar els següents documents referents a l'oferiment de col·laboració en el desenvolupament de la normativa autonòmica i les demandes acordades en l'assemblea del dia 13 de desembre.

En resum, les demandes que s'hi feien eren les següents:

1r .- Formar part de grups de treball i/o com a òrgan consultiu per al desenvolupament de la normativa autonòmica de la LOMQE.
2n .- Demanem informació actualitzada de la futura normativa, que tot i que no està desenvolupada, la Conselleria esta ja valorant. Els demanem que ens deixen clar quines propostes referents a la càrrega horaria i a les futures alternatives curriculars que tenen previste (assignatures optatives)
3r .- Demanem una revisió de la normativa referent a les condicions prèvies per a l'obtenció del Cap de Departament, doncs en aquest moment són necessàries dotze hores de l'especialitat per a obtenir el mateix, i entenem que davant la nova càrrega horària que comportarà la LOMQE, aquesta condició ha de desaparèixer, i s'ha d'equiparar l'especialitat d'Economia a la resta d'especialitats (on no fa falta tenir càrrega horària alguna per a l'obtenció d'aquesta Prefectura).
4t .- Hem reflectit en un document la nostra sorpresa i malestar enfront del greuge comparatiu entre les especialitats d'Economia i les de Cicles Formatius - Administració d'empreses, Comerç i FOL, que sorgeix de l'esborrany del RD d'especialitats, reivindicació que va en la mateixa línia que CEAPES ha manifestat, es a dir, reciprocitat en els dos sentits.
5e .- S'ha presentat en mà i per registre d'entrada un escrit manifestant la preocupació dels nostres associats referents als següents temes adients a la Formació Professional;
1.- FP Dual, les dificultats de la seua implantació i la falta de recursos on-line que faciliten la paperassa adient a les practiques.
2.- Canvis en la normativa dels desdoblaments als Cicles formatius de les nostres especialitats.
3.- Utilització del software privat pels alumnes de les nostres famílies, ja que es el que ara s'utilitza a les empreses, a mes a més la Generalitat no ha dut a terme cap projecte o alternativa viable per tal de substituir el software privatiu pel software lliure.

La reunió va tenir lloc a les 9:30h i va transcórrer amb bon ambient i cordialitat, els tres responsables de l'àrea d'Economia Xavi, Joan i Toni i els dos d'FP Ximo i Ricard, van fer les exposicions i lliurament de documents, sempre recolzant les propostes amb raonaments adients. La reunió va finalitzar a les 11:30 h.

Conclusions de la reunió referents a les diferents demandes presentades (en el mateix ordre).

1.- Els grups de treball que ha confeccionat la Conselleria ja estan confeccionats i en marxal, tot i que va agrair la nostra oferta de col·laboració, va veure difícil que una vegada confeccionats nosaltres poguérem formar part d'ells. Per tant, en principi sóm fora, ara bé s'ha compromés a fer una reunió més endavant (quan estiguen més desenvolupats els esborranys) per tal d'informar-nos i permetre que els fem les nostres observacions i propostes.

2.- En quan a la càrrega horària, ens van confirmar que aquesta normativa venia si que la desenvoluparan les CCAA i en el seu defecte els centres. Es en aquest apartat on van venir les males noticies, tot i que encara no n'hi ha res segur, ens van deixar caure que les assignatures troncals de opció i/o específiques (optatives), tant de primer com de segon de batxillerat, es a dir, Economia (1r) i Economia de l'Empresa (2n) com a troncals d'opció i FAG com a específica, poden quedar-se en una carrega horaria inferior a l'actual, en benefici d'assignatures de lliure configuració autonòmica adients a l'àmibt lingüístic de la pròpia Comunitat Autònoma. Es a dir, que aquestes assignatures estaran entre "3 i 4 hores" !!!, .... encara no s'ha decidit, però era un possibilitat que estaven valorant. Els vam manifestar la nostra sorpresa per aquest fet, i no vam compartir el fet que l'alumnat valencià acabe perdent 2 hores setmanals respecte d'altres, i més si es tenia en compte que s'ha de superar una prova de revalida, confeccionada pel MEC, lo que suposaria un agravi comparatiu amb la resta d'alumnes de l'Estat.

Davant de la demanda d'APACE referent a mantenir l'assignatura d'Economia de la CV, que esta en l'actual proposta curricular del batxillerat, tampoc ens van donar bones noticíes, ja que tot i que es va prendre nota de la nostra demanda, el subdirector d'ordenació acadèmica va veure molt difícil i complicat matenir aquesta optativa dintre de la graella d'assignatures específiques (optatives), així com la seua càrrega horaria.

3.- En aquest punt tampoc us podem tranquilitzar del tot, ja que tot i que va reconèixer que Economia augmentava la seua presencia en el currículum i que entenia la nostra demanda per equiparar la exigència per a obtenir el Cap de Departament amb altres assignatures, ens va informar que les ordres d'inici de curs han d'adaptar-se a la nova normativa, i que algunes especialitats podrien quedar fusionades amb altres, formant un únic departament multidisciplicari, sobretot es va referir a aquelles que perden pes en la nova normativa.
D'aquesta resposta, es pot entendre que per motius econòmics (que no per millora que la qualitat educativa) poden fusionar alguns Departaments. El responsable de Consellera va prendre nota de la nostra historica reivindicació.

4.- Com que l'esborrany d'especialitats del MEC ja estava retirat, no es va poder fer una referència als diferents punts de la norma, però si que es va quedar manifest que APACE estava a favor d'una reciprocitat en l'habilitació de les tres especialitats. En aquest punt va venir practicament la única bona noticia del dia, ja que Ignacio Martínez ens va informar que la Conselleria també estava a favor de la igualtat d'oportunitats ja que augmentava la flexibilitat de la direcció dels centres en la confecció de plantilles. Tot i això, ens va manifestar que aquesta reciprocitat hauria de consensuar-se amb el Cap de Servei de la FP, per tal que ordenació acadèmica puga recollir-ho en la normativa.

5.- En quan a les demandes d'FP, Iganció Matínez (no era la persona adient per a resoldre-les) però les va escoltar totes, es a dir, ens va deixar el dret al "pataleo", i es va comprometer a lliurar els documents als diferents responsables de l'àrea d'FP Salvador Aznar, etc. Ximo i Ricard, van lliurar per registre d'entrada aquests documents per tal d'assegurar una resposta per part de l'administració.

En definitiva, més males notícies que bones, sobre tot en l'especialitat d'Economia, ja que en les dues d'FP s'haura de fer més endavant una reunió amb el Cap de Serve d'FP i amb Salvador Aznar.

Quan tinguem més informació definitiva sobre la implementació de la LOMQE al Batxillerat i la FP, ja us informarem.

Documents:
1.- Proposta a Conselleria per a col·laborar en la redacció de la norma autonòmica i altres demandes de l'especialitat d'Economia.
2.- Disconformitat d'APACE amb l'esborrany del decret d'especialitats.
3.- Escrit desdoblaments FP
4 - Escrit software privat a FP.

Salutacions
Bon any a tots/es!!
La Direcció
APACEPV

Darrera actualització de divendres, 9 de gener de 2015 10:06
 

Convocatòria Assemblea General Ordinària APACEPV 2014

Correu electrònic Imprimeix

Per la present us comunique que el proper dissabte 13 de desembre tindrem l’Assemblea General ordinària a les 9’30 h. en primera convocatòria i a les 10’00 h. en segona. El lloc serà l'IES JOAN FUSTER de Sueca, C/ Camí dos pontets s/n, amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
 2. Informe anual memòria d’activitats any 2013.
 3. Pla d’actuació exercici 2014.
 4. Informe i aprovació comptes any 2013.
 5. Aprovació projecte de pressupostos 2014.
 6. Informació de l'actuació de l'Associació Estatal de Docents d’Economia. Actuacions que s'han dut a terme i propostes finals al currículum i al RD d'Especialitats.
 7. LOMQE, RD d'especialitats part autonòmica i proposta d'APACEPV a la Conselleria d'Educació.
 8. Precs i preguntes.

Ricard Lurbe

Secretari

Daimús, 14 de novembre de 2014

Després anirem de dinar qui vullga assistir confirmeu l’assistència a través del correu ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) que tenim a la pàgina web. Teniu de temps fins el dia abans.

Document oficial de la convocatòria

Esborrany del RD d'especialitats secundaria

Darrera actualització de diumenge, 16 de novembre de 2014 20:58 Llegiu-ne més...
 

Balances fiscals, interessos i ideologies

Correu electrònic Imprimeix

Balances fiscals, interessos i ideologies

Algunes paraules i xifres que afecten moltíssim  la nostra vida capten poc l’atenció a causa del seu aspecte  tècnic i  abstracte. Una d’aquestes paraules és el saldo negatiu de la balança fiscal valenciana. El saldo fiscal -definit senzillament- :és la diferència entre la despesa de l’administració central en un territori  i els impostos que paguen en aquest  territori. Si és negatiu vol dir que reben menys del que paguen i això implica que altres territoris reben més que paguen. La justificació oficial del dèficit fiscal o saldo negatiu és que les comunitats riques tenen un dèficit per a millorar la renda per càpita de les pobres. El cas valencià desmenteix completament aquest principi: la renda per càpita valenciana és inferior a altres autonomies que obtenen superàvit fiscal i un millor finançament per habitant,  tenim menys renda i en transferim a altres que en tenen més. Açò és una singularitat humiliant i amb  conseqüències econòmiques i socials molt negatives. Pot afirmar-se que l’impacte de la crisi no seria tan acusat amb un saldo més o menys equilibrat. Açò significaria  per als  qui habitem aquest territori  més treball públic i menor ocurrència de coses com  perdre la faena, impagaments, tancament d’empreses, ... Els dèficits   ens causen  pitjor sanitat i educació, i també infraestructures amb més risc d’accidents, més lentes i  més costoses per a empreses i famílies que en les comunitats on açò no té lloc. S’han publicat estudis acadèmics de les balances fiscals, encara que no de tots els anys almenys d’uns quants que permeten fer-nos una idea de les enormes  xifres negatives en el cas nostre. Els governs centrals sempre s’han resistit i hi han accedit sota pressió parlamentària. Primerament, l’Institut d’Estudis Fiscals  va publicar l’any 2010  les balances  fiscals   de totes les comunitats corresponents a l’any 2005 com s’apliquen dues metodologies  donen dos resultats per a cada comunitat. En el cas valencià apareixen  dos dèficits: 2.849  i 5.593 milions d’euros xifres que corresponen, respectivament, a les metodologies: corrent o flux monetari i càrrega-benefici. La  diferència  entre les dues és considerable i té a vore  en com atribuir les despeses de l’administració central: si es fa segons el territori on es realitzen s’anomena criteri del corrent (o flux) monetari, si és  en funció dels beneficis potencials per a qui es fan les despeses és diu criteri de càrrega-benefici. Per a nosaltres els dos criteris donen saldo negatiu, però el mètode del corrent monetari quasi duplica el saldo del de càrrega-benefici. Els comptes basats en la metodologia càrrega-benefici suposen que les despeses públiques  (com  la d’un ministre) beneficien tots els ciutadans de la mateixa manera perquè  és un servei  per a tots els ciutadans. Això fa que assignen la major part de les despeses que es fan a Madrid a les altres comunitats. En canvi,  segons el mètode del corrent monetari  el que interessa és l’impacte monetari o macroeconòmic, és a dir la capacitat de crear activitat econòmica i ocupació d’aquestes despeses,  les quals generen negoci sobretot on es fan. Encara que no hi pot haver una precisió d’on es gasta cada euro resulta un supòsit  raonablement aproximat.

El segon estudi oficial de balances fiscals ha estat publicat enguany i  referit a xifres de  l’any 2011. És un encàrrec del ministre d’Hisenda  realitzat per un grup d’experts dirigit per Angel  De La fuente, membre del Consejo Superior de Investigaciones Cientíticas (CSIC). És important dir  que també dona un resultat negatiu per al nostre territori: dos mil  milions d’euros. Però algunes circumstàncies que envolten a la interpretació i difusió d’aquests números són importants.  L’actuació ministerial ha estat criticada per altres investigadors perquè siguent un estudi oficial pagat per tots els ciutadans  només aplica el criteri de càrrega-benefici i -també- perquè les dades utilitzades en aquest estudi no estan disponibles per a altres investigadors. Així, el mètode de càrrega-benefici  imputa a tots els ciutadans de l'Estat les inversions que es fan, per exemple, al Museu del Prado, a l'Aeroport de Barajas o RTVE.  Aquest mètode eleva el saldo  fiscal negatiu del centre i redueix el dèficit  d’altres comunitats, com és el cas nostre. Segons De la Fuente, el 85% d’aquestes despeses es fan per als qui no resideixen a Madrid i, per tant, no s’assignen a Madrid.  Si el 85% de les despeses que es fan a Madrid s’assignen a les altres comunitats, resulta que Madrid paga molt i no rep tant.  Inversament, en l’altre mètode -corrent monetari-  les despeses que es fan a Madrid,    generen negoci  i tenen un impacte de diner a Madrid, per tant, el dèficit d’aquesta comunitat es reduirà. Així,  el salari d’un ministre o d’un periodista de RTVE  es gasten a Madrid i beneficien els  negocis d’allà, on -per exemple-  té lloc la compra  de vivenda o de cotxe.

Xavier Sala-i-Martin -catedràtic de la Universitat de Columbia- un dels economistes d’ací de més prestigi al món-  diu  que el dèficit de Madrid no és comparable a la resta i que l’estudi oficial sembla ser fet per a poder dir que els altres dèficits no són tan grossos com s’afirma. Altres investigadors  diuen que és  molt arbitrari dir que tota la despesa pública beneficia tots els ciutadans de la mateixa manera com suposa De la Fuente, perquè  un economista professional no ha de confondre les seues preferències amb les de la gent com fa el mètode de l’encàrrec ministerial. Conve tindre present un conjunt de càlculs de flux monetari  des de 1991 al 2004 realitzat per Antoni Castells , A. Fernandez i altres la suma dels quals dona un dèficit acumulat de vint-i-cin mil milions d’euros  per a la nostra autonomia.

Una de les causes del saldos fiscals negatius és  el finançament autonòmic valencià que mostra dèficits acusats perquè els  ingressos se situen substancialment per sota de les altres autonomies des de fa vint-i-cinc anys quan la despesa per habitant autonòmica és la més  baixa. Una altra de les causes és la inversió pública de l’estat en el nostre territori en conjunt inferior al pes de la població  o  bé al pib en el conjunt estatal.

Més encara, després d’utilizar la metodología que redueix el dèficit fiscal valencià i d’altres comunitats  De la Fuente resta quasi tota  importància als saldos negatius del  seu informe.  No causa sorpresa  que coincidisca amb un punt de vista polític, del que li ho ha encarregat i  qui li paga (amb diner de tots).

Voltant aquest assumpte constatem que tant els interessos econòmics com  l’exercici del poder a Madrid  estan per damunt de   consideracions d’equitat i d’imparcialitat. Ara sense senyal de rectificació, en el projecte de pressupostos generals de l’estat de 2015  el percentatge  d’inversió pública estatal està per sota del percentatge del PIB valencià sobre el total. Per contra, en els  mateixos pressupostos   consten 204 milions per a la línia Madrid-Frontera Portuguesa, a pesar que els portuguesos han advertit rotundament que no tenen intenció (excel·lent criteri) de fer la seua part fins a Lisboa. Tirar  diner en el centre està per damunt de les necessitats de la perifèria. Hauria de ser la UE.

Tota aquesta arbitrarietat  no té visibilitat pública perquè els mitjans de comunicació del centre  amb bona sintonia amb  els interessos econòmics i polítics del mateix lloc tenen molta influència i  dicten allò que és important i per tant el que pot portar camí d’abordar-se  i el que no. Cal  posar de relleu  que aquests interesssos econòmics expliquen molt  aquest  nacionalisme tan accentuat i inflexible que es manifesta al centre.

El ministre d’Hisenda acaba de dir que el sistema de finançament canviarà quan  es recupere l’economia. Ara que  les necessitats són més acusades és quan és més urgent reformar-lo que quan l’economia funciona bé. Ja se sap que quan una cosa no es vol resoldre la resposta és diferir-la cap al futur. Pel nostre costat,  una societat amb interessos comuns i justos no pot acceptar aquest estat de coses que ens afecta a nosaltres i a  les generacions futures i, per tant, ha de reclamar  una actuació de l’estat   equitatitiva i sense parcialitat.

Adrià Girbés

Darrera actualització de dilluns, 20 d'octubre de 2014 18:08
 


Pàgina 4 de 7

Accés

Enquesta

Quin tipus de software de gestió t'agradaria utilitzar a l'aula? Estas d'acord que s'ha de canviar de software de pagament a sofrware lliure?
 

¿Qui està "on-line"?

Tenim 36 visitants en línia

Interessants

Bàner
Bàner
Vikipedia
Vikipèdia és la encilopèdia lliure, en català, que tots podeu consultar.
Traductor català - castellà
Traductor web gratuït de softcala: català/valencià - castellà/espanyol.
YouTube
Youtube, és un lloc web que us permet carregar, mirar i compartir vídeos.
Bàner

Entitats col·laboradores

Bàner