apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Novetats legislatives!

Correu electrònic Imprimeix PDF

Us facilitem l'axriu " pdf" amb l'Ordre que ha publicat Conselleria sobre les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de FP.

Altra novetat interessant per al professorat es la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic del Govern espanyol. Fa referencia entre altres coses a les diferens situacions administratives, permissos, excedències, jubilacions, etc. És molt important per als nostres alumnes d' FP i per a aquell professorat que imparteix Administració Pública. Especial atenció a l'article 76 .


"Article 76. Grups de classificació professional del personal funcionari de carrera.
Els cossos i escales es classifiquen, d’acord amb la titulació exigida per a l’accés a estos, en els grups següents:

Grup A
. Dividit en dos Subgrups A1 i A2.
Per a l’accés als cossos o escales d’este Grup s’exigirà estar en possessió del títol universitari de Grau. En aquells supòsits en què la Llei exigisca un altre títol universitari serà este el que es tinga en compte.
La classificació dels cossos i escales en cada Subgrup estarà en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d’accés.

Grup B
. Per a l’accés als cossos o escales del Grup B s’exigirà estar en possessió del títol de Tècnic Superior.

Grup C
. Dividit en dos Subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés.
C1: títol de batxiller o tècnic.
C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria."

 

Darrera actualització de dijous, 16 de setembre de 2010 18:52  

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash

Esperando Contenido Widget ...