apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Apacepv en acció Conclusions de la reunió amb Conselleria 23-12-2014

Conclusions de la reunió amb Conselleria 23-12-2014

Correu electrònic Imprimeix

El passat dia 23 de desembre de 2014 va tenir lloc a la Conselleria d'Educació una reunió per tractar com quedaran les àrees d'Economia i Empresa amb l'aplicació de la LOMCE.

Per part de APACE vam assistir-hi en Xavier Tarrassó, president de l'associació, Ricard Lurbe, Secretari, Ximo Peiro, Tresorer, Joan Sala, vocal de l'associació i representant a CEAPES i Toni Picornell vocal de l'associació.

Per part de la Generalitat, va assistir-hi Ignacio Martínez, Subdirector General d'Ordenació Acadèmica, un dels màxims responsables en l'Ordenació Curricular d'àmbit autonòmic valencià.

Els responsables d'APACE van presentar els següents documents referents a l'oferiment de col·laboració en el desenvolupament de la normativa autonòmica i les demandes acordades en l'assemblea del dia 13 de desembre.

En resum, les demandes que s'hi feien eren les següents:

1r .- Formar part de grups de treball i/o com a òrgan consultiu per al desenvolupament de la normativa autonòmica de la LOMQE.
2n .- Demanem informació actualitzada de la futura normativa, que tot i que no està desenvolupada, la Conselleria esta ja valorant. Els demanem que ens deixen clar quines propostes referents a la càrrega horaria i a les futures alternatives curriculars que tenen previste (assignatures optatives)
3r .- Demanem una revisió de la normativa referent a les condicions prèvies per a l'obtenció del Cap de Departament, doncs en aquest moment són necessàries dotze hores de l'especialitat per a obtenir el mateix, i entenem que davant la nova càrrega horària que comportarà la LOMQE, aquesta condició ha de desaparèixer, i s'ha d'equiparar l'especialitat d'Economia a la resta d'especialitats (on no fa falta tenir càrrega horària alguna per a l'obtenció d'aquesta Prefectura).
4t .- Hem reflectit en un document la nostra sorpresa i malestar enfront del greuge comparatiu entre les especialitats d'Economia i les de Cicles Formatius - Administració d'empreses, Comerç i FOL, que sorgeix de l'esborrany del RD d'especialitats, reivindicació que va en la mateixa línia que CEAPES ha manifestat, es a dir, reciprocitat en els dos sentits.
5e .- S'ha presentat en mà i per registre d'entrada un escrit manifestant la preocupació dels nostres associats referents als següents temes adients a la Formació Professional;
1.- FP Dual, les dificultats de la seua implantació i la falta de recursos on-line que faciliten la paperassa adient a les practiques.
2.- Canvis en la normativa dels desdoblaments als Cicles formatius de les nostres especialitats.
3.- Utilització del software privat pels alumnes de les nostres famílies, ja que es el que ara s'utilitza a les empreses, a mes a més la Generalitat no ha dut a terme cap projecte o alternativa viable per tal de substituir el software privatiu pel software lliure.

La reunió va tenir lloc a les 9:30h i va transcórrer amb bon ambient i cordialitat, els tres responsables de l'àrea d'Economia Xavi, Joan i Toni i els dos d'FP Ximo i Ricard, van fer les exposicions i lliurament de documents, sempre recolzant les propostes amb raonaments adients. La reunió va finalitzar a les 11:30 h.

Conclusions de la reunió referents a les diferents demandes presentades (en el mateix ordre).

1.- Els grups de treball que ha confeccionat la Conselleria ja estan confeccionats i en marxal, tot i que va agrair la nostra oferta de col·laboració, va veure difícil que una vegada confeccionats nosaltres poguérem formar part d'ells. Per tant, en principi sóm fora, ara bé s'ha compromés a fer una reunió més endavant (quan estiguen més desenvolupats els esborranys) per tal d'informar-nos i permetre que els fem les nostres observacions i propostes.

2.- En quan a la càrrega horària, ens van confirmar que aquesta normativa venia si que la desenvoluparan les CCAA i en el seu defecte els centres. Es en aquest apartat on van venir les males noticies, tot i que encara no n'hi ha res segur, ens van deixar caure que les assignatures troncals de opció i/o específiques (optatives), tant de primer com de segon de batxillerat, es a dir, Economia (1r) i Economia de l'Empresa (2n) com a troncals d'opció i FAG com a específica, poden quedar-se en una carrega horaria inferior a l'actual, en benefici d'assignatures de lliure configuració autonòmica adients a l'àmibt lingüístic de la pròpia Comunitat Autònoma. Es a dir, que aquestes assignatures estaran entre "3 i 4 hores" !!!, .... encara no s'ha decidit, però era un possibilitat que estaven valorant. Els vam manifestar la nostra sorpresa per aquest fet, i no vam compartir el fet que l'alumnat valencià acabe perdent 2 hores setmanals respecte d'altres, i més si es tenia en compte que s'ha de superar una prova de revalida, confeccionada pel MEC, lo que suposaria un agravi comparatiu amb la resta d'alumnes de l'Estat.

Davant de la demanda d'APACE referent a mantenir l'assignatura d'Economia de la CV, que esta en l'actual proposta curricular del batxillerat, tampoc ens van donar bones noticíes, ja que tot i que es va prendre nota de la nostra demanda, el subdirector d'ordenació acadèmica va veure molt difícil i complicat matenir aquesta optativa dintre de la graella d'assignatures específiques (optatives), així com la seua càrrega horaria.

3.- En aquest punt tampoc us podem tranquilitzar del tot, ja que tot i que va reconèixer que Economia augmentava la seua presencia en el currículum i que entenia la nostra demanda per equiparar la exigència per a obtenir el Cap de Departament amb altres assignatures, ens va informar que les ordres d'inici de curs han d'adaptar-se a la nova normativa, i que algunes especialitats podrien quedar fusionades amb altres, formant un únic departament multidisciplicari, sobretot es va referir a aquelles que perden pes en la nova normativa.
D'aquesta resposta, es pot entendre que per motius econòmics (que no per millora que la qualitat educativa) poden fusionar alguns Departaments. El responsable de Consellera va prendre nota de la nostra historica reivindicació.

4.- Com que l'esborrany d'especialitats del MEC ja estava retirat, no es va poder fer una referència als diferents punts de la norma, però si que es va quedar manifest que APACE estava a favor d'una reciprocitat en l'habilitació de les tres especialitats. En aquest punt va venir practicament la única bona noticia del dia, ja que Ignacio Martínez ens va informar que la Conselleria també estava a favor de la igualtat d'oportunitats ja que augmentava la flexibilitat de la direcció dels centres en la confecció de plantilles. Tot i això, ens va manifestar que aquesta reciprocitat hauria de consensuar-se amb el Cap de Servei de la FP, per tal que ordenació acadèmica puga recollir-ho en la normativa.

5.- En quan a les demandes d'FP, Iganció Matínez (no era la persona adient per a resoldre-les) però les va escoltar totes, es a dir, ens va deixar el dret al "pataleo", i es va comprometer a lliurar els documents als diferents responsables de l'àrea d'FP Salvador Aznar, etc. Ximo i Ricard, van lliurar per registre d'entrada aquests documents per tal d'assegurar una resposta per part de l'administració.

En definitiva, més males notícies que bones, sobre tot en l'especialitat d'Economia, ja que en les dues d'FP s'haura de fer més endavant una reunió amb el Cap de Serve d'FP i amb Salvador Aznar.

Quan tinguem més informació definitiva sobre la implementació de la LOMQE al Batxillerat i la FP, ja us informarem.

Documents:
1.- Proposta a Conselleria per a col·laborar en la redacció de la norma autonòmica i altres demandes de l'especialitat d'Economia.
2.- Disconformitat d'APACE amb l'esborrany del decret d'especialitats.
3.- Escrit desdoblaments FP
4 - Escrit software privat a FP.

Salutacions
Bon any a tots/es!!
La Direcció
APACEPV

Darrera actualització de divendres, 9 de gener de 2015 10:06  

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash