apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home

Publicat en el BOE la LOMQE (03-01-15) i nou esborrany del RD d'Especialitats

Correu electrònic Imprimeix PDF

El passat 3 de gener el MEC va publiar al BOE la redacció definitiva de la LOMQE. Per tant, la part Estatal referent al curriculum d'ESO i Batxillerat ja entra en vigor en tot el territori espanyol. També s'ha donat a conèixer el 2n Esborrany del nou RD d'Especialitats.

Consideracions a tenir en compte respecte del nou currículum d'ESO i Batxillerat:

1. Que en la *pag 3, l'article 2 es titule Definicions, ja mostra una mica l'embolic que tenim els professors amb tanta llei educativa en tan pocs anys.
a) Doncs ara ja no hi ha objectius de cada matèria, són solament d'etapa.
b) L'avaluació s'enfoca cap a l'estandardització, per a la posterior comparació. Naixen els estàndards d'aprenentatge avaluables.
2. Les competències del currículum són set, i no es distingeix entre ESO i Batxillerat, per la qual cosa a partir d'ara també caldrà programar per competències en batxillerat (fins ara açò solament es feia a Castella-la Manxa i Catalunya).
3. La nova nomenclatura de matèries: troncals-comuns, troncals-d'opció, específiques i de lliure configuració autonòmica.
4. Tornen els transversals. La LOE (2006) no els nomenava i ara la LOMQE els dóna un important protagonisme definint fins a de forma concreta què s'ha d'incloure en totes les programació, com per exemple "L'Holocaust jueu"
5. L'ESO de divideix en dos cicles com abans, però el primer és de 3 anys (de 1r a 3r)  i el segon sol d'un (4t).
6. En 4º de l'ESO se separen el que volen estudiar batxillerat i els que volen estudiar FP.
7. Les hores per assignatura poden ser diferents per Comunitat Autònoma o per centre docent. Per tant, pot donar-se el cas …que en un institut Economia tinguera 3 hores setmanals i en el de davant 4….. Evidentment està en mans de la Comuinitat Autònoma delimitar o permetre aquesta possibilitat. Es confirma, doncs, el que es va posar de manifest en la darrera reunió amb la Consellera d'Educació en quan al major poder d'autogovern  i autonomia dels centres.
8. La “revàlida” de l'ESO serà la mateixa per a tota Espanya.
9. El batxillerat tindrà tres modalitats: Cièntific, Hunanitats i Ciències Socials, i d'Arts.
10. Sembla que també la revàlida de batxillerat tindrà caràcter estatal.

Font: Professor José Sande

Document: BOE nº3 del 03-01-2015 LOMQE
Documents: Currículums definitius de les noves assignatures de lespecialitat d'Economia; FAG 2n BAT, Economia 4t ESO, Empresa i iniciativa emprenedora 3r ESO, Empresa i iniciativa emprenedora 4t ESO

També s'ha fet circular un segon esborrany del decret d'especialitats referent a l'habilitació de les diferents especialitats per poder determinades assignatures del curriculum. En principi des de les Comunitats Autonomes han de respectar aquesta normativa, però poden millorar-la o completar-la si és necessari.

Consideracions a tenir en compte:

1.- No existeix reciprocitat entre especialitat d'Economia i Administració Empreses, Comerç i FOL. El problema es que les especialitats de FP es legislen amb cada família professional i ací cada Autonomia els seus responsables de Formació Professional poden excloure a les especialitats de Batxillerat i ESO que per titulació podrien impartir cicles formatius, però que a hores d'ara aquest agravi comparatiu no s'ha arrglat recollit-ho en una normativa nova. Com sempre ha passat. No és nou d'aquest RD. No ens defensaran en açò ni col·legis professionals ni sindicats perquè al afectar a diferents col·lectius es "renten les mans". Només la reunió de representants de CEAPES el 19 de gener en el MEC pot exigir aquesta reciprocitat amb un annex en aquest esborrany que com a RD pot tenir una referència per a desenvolupament de Decrets de currículums de Famílies Professionals de FP. L'altra possiblitat es que la nostra Comunitat Autonoma en la seua norma autonòmica de la LOMQE si que recullga aquesta reivindicació. APACE ja ha demanat reunir-se amb els responsables de FP de la Conselleria.
2.- En centres on coexistisca Economia i FOL i Administració d'Empreses seran les administracions autonòmiques i els centres els que decidisquen qui té prioritat. Possiblement si es participa en els currículums és una exigència per a tenir en compte la nostra prelació en els centres. L'important és no deixar-ho en mans dels Centres pel poc pes dels Departaments d'Economia. Juntament amb Economia competeix directament FOL (si té la titulació que s'indica), juntament amb Organització Comercial, en la nova assignatura d'Iniciació de l'Acitivitat Emprenedora. i Empresarial d'ESO (3r i 4t), i Administració d'Empreses amb FAG en el Bachillerat. Aquestes especialitats seran subsidiàries d'Economia en la resta de matèries (annex 5)
3.- En centres om no hi ha FP, Economia ho tindrà un poc més fàcil . Desapareixen especialitats com a Filosofia , Geografia o Matemàtiques que podien impartir subsidiàriament matèries d'Economia amb el risc de no mantenir o no ampliar plantilles d'Economia. AÇÒ ÉS MOLT POSITIU.

Font: Professors José Carlos Garrido i Tomás Guajardo

Document : 2n Esborrany del RD d'Especialitats

Darrera actualització de dilluns, 12 de gener de 2015 18:58  

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash