apacepv.org

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Economia Olimpíades
APACEPV - Economia - Olimpíades

Olimpiades d'Economia Fase Local (28-3-2015) i Nacional - Curs 2014/2015

Correu electrònic Imprimeix

La fase local tindrà lloc dissabte 28 de març de 2015 a les 10:30 hores en les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Les inscripcions s’hauran de realitzar entre el 23 de febrer i el 26 de març de 2015 (veure terminis d'inscripció de cada universitat)

La fase nacional enguany tindrà lloc a Màlaga, els dies 24, 25 i  26 de juny.

OBJECTIUS:

L’objectiu fonamental és estimular l’estudi de l’economia entre els joves.Per tant, l'Olimpíada d'Economia tracta de :
- Estimular l'estudi de l'economia entre els jóvens.
- Premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica.
- Divulgar l'economia.
- Servir de punt de trobada entre l'ensenyança secundària i la universitat.

FASE LOCAL

PARTICIPANTS:
Podran participar en la fase local de les Olimpíades d’Economia tots els alumnes de centres d’ensenyament secundari que estiguen matriculats durant el curs 2014-2015 en l’assignatura d’Economia de 2n de batxillerat de la província de València. La participació és individual.


INSCRIPCIÓ (València):

Les inscripcions s’hauran de realitzar entre el 1 al 26 de març de 2015. Aquest any, com a novetat, els alumnes interessats a participar han d’omplir un formulari d’inscripció. En aquest formulari ho faran tant els alumnes que pertanyen a làmbit de la Facultat d‘Economia de la Universitat de València, com de la Facultat d’ADE de la Universitat Politècnica de València. Tenint en compte el caràcter de la prova, convé que es realitze una selecció prèvia en cada centre.

INSCRIPCIÓ (Alacant):
Els interessats hauran d'emplenar el formulari d'inscripció que s'activarà el 23 de febrer.  El termini d'inscripció és del 23 de febrer al 20 de març de 2015. Tenint en compte el caràcter de la prova, convé que es realitze una selecció prèvia en cada centre.
Formulari d'inscripció

INSCRIPCIÓ (Castelló):
NSCRIPCIÓ:  Les inscripcions s’hauran de realitzar entre el 23 de febrer i el 20 de març de 2015.
Una vegada impresa la fitxa d'inscripció, els interessats hauran d’enviar per e-mail Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la fitxa d’inscripció haurà d'anar acompanyada del vistiplau del professor de l’assignatura i del director del centre (model de fitxa). Tenint en compte el caràcter de la prova, convé que es realitze una selecció prèvia en cada centre.

LLOC DE LA PROVA:
L'examen tindrà lloc el  dissabte 28 de març de 2015 a las 10:30 horas en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. En València, es realitzarà a les Aules 101, 103, 104 de l'Aulari Sud del Campus dels Tarongers de la Universitat de València. A Alacant es realitzarà a les aules A1/0-01G, A1/0-04G i A1/0-03M de l'Aulari General I de la Universitat d'Alacant (Campus de Sant Vicent del Raspeig) per als Centres de Secundària d'Alacant. Castelló; l'examen es realitzarà a l'aula HA1005AA- Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Excepcionalment, podrà modificar-se la data i l’hora, si les circumstàncies així ho aconsellen, de la qual cosa s’informarà als centres oportunament.

TEMARI:
Els temes que se sotmetran a examen són els corresponents als programes d’Economia de 1r de batxiller i Economia de l’empresa de 2n de batxiller. Atés que en la data prevista per a la realització de la prova no s’haurà conclòs el temari oficial d’Economia de l’empresa, la comissió organitzadora ha decidit que els temes d’esta assignatura que se sotmetran a examen seran els set primers del programa que figura en el decret que estableix el currículum de batxillerat (Decret 102/2008 d’11 de juliol 2008, DOCV 5806).

TIPUS D’EXAMEN:

L’examen serà anònim i consistirà en una prova de 2,5 hores de durada sobre els continguts del programa. Els alumnes inscrits queden ja convocats per a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior. L’examen tindrà tres parts. La primera constarà de sis preguntes, tres del temari d'Economia i tres del temari d'Economia de l'Empresa, de les quals l’alumne contestarà un màxim de tres. Aquestes preguntes seran de caràcter teòric, versaran sobre el coneixement dels conceptes econòmics i les seues relacions entre si, i cada pregunta es valorarà amb un màxim d'1,5 punts. En la segona part de la prova hi hauran dos exercicis practics, un del temari d'Economia i altre del temari d'Economia de l'Empresa, entre els quals, l'alumne escollira realitzar-ne només un d'ells. Cadascun d’aquests exercicis valdrà un màxim de 3 punts. En la tercera part de la prova els alumnes hauran de realizar un comerari de text sobre algun tema d'actualitat econòmica, el comentari valdrà un màxim de 2,5 punts.

NOTA: Enguany hi ha un canvi a les bases de València: "La Universitat de València i la Universitat Politècnica de València eximiran del pagament dels preus públics per serveis acadèmics corresponents al curs 2015/2016 als 10 estudiants guanyadors i formalitzen matrícula en alguna de les dues universitats per a iniciar estudis conduents a títols oficials impartits per les mateixes.
En el cas que l'estudiant siga ja beneficiari d'aquesta exempció per qualsevol altre motiu, rebrà en el seu lloc 1.000 € en concepte d'ajuda a l'estudi (amb la corresponent retenció d'IRPF).”

Font: Universitats de València, Alacant i Castelló

Qualsevol modificació sobre les bases del concurs s'anunciaran a la següent adreça web: www.uv.es/economia/cooperacio-secundaria

Per a qualsevol aclariment o més informació, podeu adreçar-vos a:

Delegació d’Incorporació a la Universitat
Edifici Rectorat
Av. Blasco Ibáñez, 13, nivell 0
46010 València Tel.: 963983160

Col·laboren:

* Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ( Universitat Jaume I de Castelló)
* Facultat d'Economia (Universitat de València)
* Facultat de Ciencies Econòmiques i Empresarials (Universitat d'Alacant)
* Facultat d'Administració d'Empreses (Universitat Politècnica de València)
* Borsa de València
* Col·legi d'Economistes de València
* APACEPV - Associació de professorat d'administració, comerç i economia del País Valencià.

Font: Universitats de València, Alacant i Castelló

FASE NACIONAL 2015 - "Facultad de Ciéncias Económicas y Empresariales, Universidad de Málaga"

Cada universitat participant, després de la fase local de les olimpiades escollirà els tres alumnes representants de la mateixa per a participar a la fase nacional.

1. Les proves que donen lloc a la fase nacional es realitzaran habitualment l'última setmana de juny o primera de juliol , celebrades ja les Proves d'Accés a la Universitat en totes les comunitats autònomes. Aquest any (2015) les proves tindran lloc els dies 24, 25 i 26 de juny.

2. El temari de les proves de la fase nacional serà l'establert en els programes oficials de 1r i 2n de Batxillerat. No obstant això, quant a l'amplitud i diversitat del mateix, alguns temes podran ser exclosos, prèvia advertència i informació general. L'examen constarà de tres parts: una part de preguntes teòriques, una altra d'exercicis numèrics i una tercera de comentari de text sobre actualitat econòmica.

3. La realització de la proves de la fase nacional tindrà lloc cada curs acadèmic, en la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials escollida per la C.O.E.E., entre les que es que s'oferisquen a organitzar-la.

4. La Comissió de l'Olimpíada Espanyola d'Economia (C.O.E.E.), és responsable única de l'elaboració de les proves de la fase nacional. Amb esta finalitat es crearà una subcomissió acadèmica integrada per sis vocals de la Comissió de l'Olimpíada Espanyola d'Economia. Els resultats es donaran a conéixer en acte públic i en la pàgina web de l'Olimpíada Espanyola d'Economia.

5. La Comissió Local de la facultat organitzadora, s'ocuparà d'estructurar el marc en què es desenvolupen les proves, així com de l'allotjament i atenció als participants durant els dies de la seua celebració, així com del finançament de les despeses que comporte l'organització de l'esdeveniment. L'esmentada Comissió treballarà en coordinació amb la Comissió de l'Olimpíada d'Economia (C.O.E.E.).

6. Els premis de la Fase Nacional seran els següents:
* Medalla d'Or.
* Medalla de Plata.
* Medalla de Bronze.
* 7 Diplomes acreditatius com a finalistes
del concurs.

S'entregaran diplomes als centres de secundària a què pertanguen els classificats.

7. La participació en este concurs implica l'acceptació d'estes normes i de la decisió inapel·lable de la Comissió de l'Olimpíada Espanyola d'Economia, a la que correspon resoldre qualsevol dubte i reclamació no previstes en la convocatòria.

Examens Olimpiada Fase Local

Aci teniu dels exàmens de la fase local que s'han efectuat a València. Aquestes proves són de gran ajut a l'hora de preparar les olimpiades amb els nostres alumnes, ja que podem mesurar el nivell exigit a les mateixes.

Font: Universitat de València

Font: Universitat d'Alacant

Examens Olimpiada Fase Autonòmica

Aci teniu dels exàmens de la fase autonòmica que s'han efectuat a la Comunitat Valenciana. Aquestes proves són de gran ajut a l'hora de preparar la final de la prova.

Font: Universitat de València

 • Examen curs 2003/2004

 • Examens Olimpiada Fase Nacional

  Aci teniu dels exàmens de la fase nacional. Aquestes proves són de gran ajut a l'hora de preparar la final de la prova.

  Font: Web Olimpada d'Economia espanyola

  Darrera actualització de dilluns, 16 de febrer de 2015 17:34  

  Entitats col·laboradores

  Bàner

  Notícies flash