apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Economia Noticies
APACEPV - Economia - Noticies

CEAPES inicia accions per rectificar la redacció de l'avantprojecte de la LOMCE

Correu electrònic Imprimeix PDF

A continuació exposem les diferents accions, que tant CEAPES, les seues associacions confederades, com els professors de l'especialitat, han iniciat davant la publicació de l'avantprojecte LOMCE, amb l'objectiu de rectificar la redacció del mateix, i defensar l'aparició dels estudis econòmics en l'ensenyament secundari.

Des del moment en què el Ministeri d'Educació va publicar l'avantprojecte de llei, CEAPES va elaborar una proposta al Ministeri perquè rectificara en la seua intenció de infravalorar el coneixement econòmic en els estudis obligatoris i en batxillerat. Totes les associacions i membres de les mateixes, han divulgat aquest escrit, en diferents mitjans i àmbits. Enumerem, alguns d'ells:

1.- La direcció de CEAPES envia el document al Ministeri d'Educació, ..... amb la següent resposta: "Moltes gràcies per la seua col·laboració, que fem arribar a l'equip encarregat de l'elaboració de l'avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa. En la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport anirem publicant periòdicament avanços i nous documents relacionats amb aquest projecte normatiu.
Una cordial salutació,

Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats Ministeri d'Educació, Cultura i Esport"

... en definitiva, molt decebedora! ... "segueixen legislant sense escoltar a la comunitat educativa".

2.- CEAPES contacta amb el president de la CONFEDE (Confederació de Degans d'Economia), informant de quina era la nova situació dels estudis econòmics en secundària i manifestant el descontent generalitzat. El president es compromet a fer circular el document entre els degans, i ens concedeix una ponència en la pròxima reunió que tindrà lloc, el 26 d'octubre, a Santander. L'objectiu és arreplegar un manifest d'adhesió al document abans de la reunió amb el Ministeri.

3.- CEAPES parla amb Luís Caramés, president de la OEE (Organisme d'Economistes per a l'Educació, que pertany al Consell General de Col·legis d'Economistes) per a expressar-li nostra preocupació enfront de l'avantprojecte que havia publicat el Ministeri. En el mateix moment d'escriure aquest artícle s'està tractant el tema en una reunió. Des de CEAPES volem agrair el recolzament que la OEE, i el seu president Luís Caramés, han tingut amb la nostra confederació des del primer moment.

4.- CEAPES ha remès el text ha els partits polítics en l'oposició (IU, UPyD, i alguns diputats del PSOE).

5.-Carles Batle, vicepresident d'EEE (Associació d'Ensenyants d'Economia i Empresa de Catalunya), i actual miembre de la direcció de CEAPES, en el seu article a "El País Digital" "La educación del siglo XIX en el siglo XXI"; http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/05/actualidad/1349436430_622408.html.

6.- La majoria de les associacions confederades ha divulgat el document en els diferents mitjans de comunicació (TV, ràdios i periòdics digitals i en paper), així com òrgans educatius, facultats, sindicats, etc.

7.- A títol individual, també han tingut repercussió alguns escrits. Reproduïm alguns d'ells:


Sens dubte, açò no ha acabat!, tots/as els que formem el col·lectiu de professors/as de l'especialitat d'economia, hem de continuar divulgant, raonadament, la nostra veu disconforme amb l'avantprojecte de llei de la LOMCE.

Us seguirem informant del resultat dels futurs esdeveniments i reunions.

Darrera actualització de dimecres, 31 d'octubre de 2012 13:01
 

Indignació en el professorat d'Economia. L'Avantprojecte LOMCE (setembre 2012), menysprea i infrapondera el coneixement econòmic

Correu electrònic Imprimeix PDF

APACEPV, mitjançant el seu representant en CEAPES, i la resta de membres de la mateixa, han engegat les gestions, per presentar un document a les autoritats educatives estatals, davant el menyspreu que ha suposat la presentació de l'avanprojecte de la reforma que el Ministreri d'Educació vol aprovar.
L'actuació ha tingut que ser urgent, per aixó no hem pogut consultar amb la resta d'associats justament el contingut del document (que podeu veure al peu d'aquest article). La presidenta de CEAPES amb contacte amb la resta de representants de les asociacions que formen aquesta confederació, s'han posat en contacte i han redactat un document, consensuat amb unanimitat, per a presentar-ho de forma urgent davant del Ministeri. També s'ha contactat amb Luís Caramés, per demanar el suport de la OEE (organisme que ja ha fet contactes per a defendre les nostres reivindicacions), i amb el president de la CONFEDE, organisme que es reunirà en octubre a Santander, on s'ha obtés una ponencia en l'ordre del dia de la mateixa, CEAPES estarà present per recollir el suport de la mateixa abans de reunirse amb els representants del ministeri.

En aquest cas la mobilització no ha de ser a nivell de centre o autonòmic, sinò a nivell estatal, ja que la nova normativa afectarà a tot l'Estat espanyol.

Nou avantprojecte de la LOMCE, i nova reculada en la millora la qualitat de l'ensenyament secundari, i en la preparació dels ciutadans, perquè aquests s'enfronten amb garanties, als reptes futurs, i a una societat en constant canvi. Amb aquesta reforma, s'augmenta la ignorància social.

Indignació i malestar en totes les associacions que formen CEAPES, i en tot el col·lectiu de professors/as de l'especialitat d'Economia. La Confederació Estatal d'Associacions de Professors de Economia en Secundària (*CEAPES) ha presentat al Ministeri d'Educació, al president de la OEE, i a la CONFEDE un document explicant i divulgant aquest malestar. En el mateix, raonadament, es reivindica la inclusió dels estudis econòmic-financers a l'ensenyament secundàri, i es prenga en consideració desfer alguns canvis d'assignatures en el batxillerat i darrer curs d'ESO (respecte de l'última normativa).

La LOE ja arreplegava com a objectiu de l'ensenyament obligatori el potenciar la iniciativa emprenedora entre l'alumnat de secundària, la LOMCE també ho arreplega, però encara que siguem el país europeu amb major taxa d'atur, i una destrucció neta d'organitzacions empresarials, per al Ministeri d'educació açò no és suficient argument com per a introduir una matèria específica per a pal·liar aquesta manca. L'esborrany inclou la iniciativa emprenedora en els tres primers cursos de l'ESO de forma transversal, que sens dubte va a ser insuficient, doncs aquesta matèria es reflectirà en les programacions didàctiques, de forma testimonial i en el cas que siga impartida, sera per professors no especialistes. En quart d'ESO, i tan sol per a l'itinerari de FP, apareix "Iniciació a la vida laboral i l'activitat emprenedora", que és una matèria que redueix el seu pes respecte de l'anterior normativa on s'oferia en tots els itineraris. Per tant, aquest esborrany treballa l'esperit emprenedor de forma insuficient i malament. Es perd una oportunitat d'or!

En res, s'ha quedat la iniciativa del Banc d'Espanya i la CNMV, d'incloure en l'ensenyament secundari l'educació financera. Ni el suport de la CONFEDE, la OEE, CEAPES, i altres manifestos particulars, han sensibilitzat als legisladors del ministeri. Les autoritats educatives fan oïdes sordes als advertiments que vénen d'Europa, i al fet que l'informe PISA incloga i avalue una base de coneixements financers entre les competències a treballar en els estudis obligatoris. L'educació financera queda fora del currículum, "ni hi és", "ni se li espera", la qual cosa és un gravíssim error, si tenim en compte la realitat social i econòmica. Sens dubte la LOMCE fracassa en aquest sentit. Lamentable!

I el pitjor s'observa en el batxillerat, on l'assignatura de "Economia" en primer curs desapareix com a assignatura de modalitat en favor de "Literatura Universal", passant la primera a optativa pura. Pensem i desitgem que açò siga un error. No s'entén que s'elimine de la càrrega de modalitat una assignatura que és de les mes demandades per l'alumnat, que ajuda a entendre millor la realitat social, els continguts d'aquesta matèria s'utilitzaren en estudis superiors i també en el dia a dia. Són coneixements necessaris per a treballar l'assignatura de segon "Economia de l'Empresa" (que es manté igual). Sincerament esperem que siga un error, perquè en cas contrari, estaríem davant una manifesta ineptitud i irresponsabilitat dels legisladors.

Enfront d'aquests fets, CEAPES ha demanat entrevistar-se amb representants del Ministeri d'Educació, per a transmetre'ls nostra rotunda protesta, rebre explicacions, i proporcionar solucions per a millorar la redacció de l'esborrany de la LOMCE.
Sens dubte, les autoritats educatives estan legislant d'esquena a la comunitat educativa, i a la realitat social.

Us mantindrem informats dels esdeveniments i avanços que es produïsquen.

Documents:

1.- Avantprojecte LOMCE, setembre 2012
2.- Aportació de CEAPES a l'avantprojecte de la LOMCE

Darrera actualització de dijous, 1 de novembre de 2012 11:04
 

Urgent!!! Convocatoria extraordinària - Reunió professorat de l'especialitat d'Economia dilluns 25 de juny a les 17:00 IES Joan Fuster de Sueca.

Correu electrònic Imprimeix PDF

APACEPV, davant la difusió de l'esborrany de l'ordre d'inici de curs de la Conselleria d'Educació, us convoca a aquells professors/es associats i no associats a una reunió extraordinària de l'especialitat d'Economia dilluns 25 de juny a les 17:00 h. IES Joan Fuster de Sueca (C/ Camí dos pontets s/n-46410 Sueca -València . Tlf 961702525. )

El motiu és que una vegada més la Conselleria d'Educació ha menyspreat l'especialitat d'Economia davant la resta de les especialitats, publicant a l'apartat 3.2 de l'esborrany de l'ordre d'inici de curs, referent al requisit necessari per a concedir el cap de departament a l'especialitat d'economia, canviant, de forma unilateral, l'acord amb el nostre col·lectiu.  La mesura pot afectar a la major part del professorat de l'especialitat, que vorà com perd el Cap de Departament i la eixida dels òrgans de decisió dels centres (COCOPE), on es poden defensar els interessos de l'especialitat (oferta d'optatives, assignació econòmica, itineraris a la matricula, etc.) 

Redacció de l'apartat 3.2 de l'esborrany de l'ordre d'inici de curs:

" 3.2 Departamentos. Composición y funciones

1. En los institutos de Educación Secundaria se constituirán los siguientes departamentos didácticos: Artes Plásticas, Ciencias Naturales, Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Griego, Inglés, Latín, Castellano: Lengua y Literatura, Matemáticas, Música, Tecnología, Valenciano: Lengua y Literatura y Religión. Podrán constituirse, además, departamentos de otras lenguas extranjeras, cuando sean impartidas como primera lengua con reflejo en la plantilla del centro. Se constituirá el departamento de Informática en todos los institutos de Educación Secundaria; así como el departamento de Economía en aquellos institutos de Educación Secundaria en que la plantilla del centro contemple 17 horas semanales de Economía (incluidas las 3 horas de jefatura de departamento). "

En definitiva, la càrrega horària necessària, per a obtenir el Cap de Departament d'Economia, passa de 12 a 14 hores lectives (es clar sense tenir en compte les tres hores del càrrec). Com es pot observar la resta d'especialitats no tenen canvis. APACEPV no pot entendre aquest canvi en la càrrega horària, ja que no es comprensible ni tolerable canviar la normativa només d'una especialitat i trencant de forma unilateral l'acord amb els representants de l'especialitat, sense cap tipus de consens, ni consulta.  APACEPV creu que es necessari una urgent mobilització per part del col·lectiu de l'especialitat, ja que aquesta enèsima agressió de la Conselleria, davant l'esmentada indefensió del professorat de l'especialitat, a mitja i llarg termini, en alguns centres la plaça d'economia, pot desaparèixer i/o quedar en mans d'altres especialitats, a més a més de forçar al professor/a de torn a completar el seu horari amb hores que no seran pròpies de l'especialitat d'economia, sinó del Departament al que quede adscrit i/o càrrega horaia sobrant d'àmbit multidisciplinari (PQPI, atenció a la diversitat, tutories, etc.).

Document integre de l'esborrany de ordre d'inici de curs 2012-2013

Darrera actualització de dijous, 21 de juny de 2012 20:47
 

Curs al SFP de la UV: Recursos docents per a la matèria “Orientació laboral i iniciativa emprenedora” en l'ESO

Correu electrònic Imprimeix

Objectiu: aquest curs està dirigit a professors d'Economia i Economia de l'Empresa d'Ensenyament Secundari, amb la finalitat de contribuir a l'elaboració d'una Guia docent per a la matèria “Orientació laboral i Iniciativa Emprenedora”. Nova assignatura de 4t ESO per al curs 2012/2013.

Organitza: Servei de Formació Permanent i Facultat d'Economia de la Universitat de València.

Preinscripció: De l'1 al 15 de desembre de 2011. En les dependències del Servei de Formació Permanent (enfront del número 60 del carrer Serpis), al Campus de Tarongers, o per mitjà de la pàgina Web http://www.uv.es/sfp/cursos/nouni/nouni.htm

Data de realització: Del 19 de gener al 23 de febrer de 2012,

Horari: Dijous de 16h a 20h.

Lloc: Aula 2.1 del Servei de Formacio Permanent, Centre de Formacio i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” (carrer Serpis, 29, de València), al Campus de Tarongers.

Durada: 24 hores. (6 sessions)

Nº màxim de participants: 35.

Destinataris: Professors d'Economia i Economia de l'Empresa del Batxillerat a l'Ensenyament Secundari.

Coordinació del curs: Dra. Mariluz Marco Aledo. Coordinadora de la Comissió de Relacions amb Secundària de la Facultat d'Economia i Professora Titular del Departament d'Estructura Econòmica, de la Universitat de València i Dr. Angel Pardo, Catedràtic d'Economia Financera de la Universitat de València.

PROGRAMA DEL CURS:

Darrera actualització de dilluns, 12 de novembre de 2012 18:56 Llegiu-ne més...
 

Presentació del llibre "L'ofici de raonar" de Vicent Soler

Correu electrònic Imprimeix PDF

APACEPV amb l'objectiu de donar a conèixer i divulgar aquells materials d'interès per a tots els associats, us vol convidar a la presentació del llibre "L’ofici de raonar" Societat, economia, política, valencianisme. Ed: Publicacions de la Universitat de València.

Aquest esdeveniment tindrà lloc Dimecres, 23 de novembre, a les 20,15h. en la Sala Miguel Hernández · Seu Universitaria Ciutat d’Alacant · Unversitat d'Alacant. Adreça: Av. Ramon y Cajal, 4 · Alacant.

Hi intervindran; 

  • Manuel Alcaraz (Professor de Dret Constitucional) de la Universitat d’Alacant
  • Emili Rodríguez Bernabeu (Escriptor i metge)
  • Pere Miquel Campos (Periodista)
  • Vicent Soler autor del llibre (Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de València).


Document de la convocatòria de la presentació del llibre

Darrera actualització de dilluns, 12 de novembre de 2012 18:57
 


Pàgina 6 de 7

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash

Esperando Contenido Widget ...