apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Economia Noticies
APACEPV - Economia - Noticies

Facutltat d'Economia - Dia mundial de l'estalvi - Conferència: "Si la resposta és l'estalvi, quin és la pregunta?

Correu electrònic Imprimeix PDF

Divendres que ve 30 d'octubre se celebra el "Dia Mundial de l'Estalvi". Com és costum els últims anys, la *Facultat d'*Economia organitza un seminari ajuste a aquesta temàtica. En aquesta ocasió el ponent convidat és el professor Enrique Devesa. La xarrada té per títol "Si la resposta és l'estalvi, quin és la pregunta?”.

En aquesta xarrada el professor Devesa ens mostrarà la relació entre el benestar futur dels ciutadans i l'estalvi durant l'etapa activa. Per a açò, el professor Devesa tractarà d'analitzar com es pot canalitzar aqueix estalvi a través tant del sector públic com del sector privat, entenent que tots dos han de ser complementaris.

Per aquesta raó, APACEPV, us anima a assistir a aquesta sessió juntament amb els vostres estudiants.

ObjetciusActivitat dirigida a divulgar i fomentar l’educació financera en el Dia Mundial de l’Estalvi.

Data i lloc de realització
: Divendres 30 d'octubre a les 12:30 hores, Sala Ignasi Villalonga de la Facultat d´Economia.

Resum: El benestar futur dels ciutadans passa necessàriament per estalviar durant l'etapa activa. En aquesta xarrada tractarem d'analitzar com es pot canalitzar aqueix estalvi a través tant del sector públic com del sector privat, entenent que tots dos han de ser complementaris. 

Mes informació al següent enllaç. Descarrega el cartell

A més, i sempre si és d'interès per al professorat, l'assistència a l'acte podria ser complementada amb una visita a la Facultat d'*Economia i l'assistència a alguna de les classes que s'impartisquen en aqueix dia per als estudiants.

Finalment, només recordar-vos que amb la finalitat d'organitzar adequadament aquest esdeveniment, us agraïm que en cas d'estar interessats, envieu un e-mail (a francisco. Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ) amb el nombre aproximat d'assistents, així com que indiqueu qualsevol aspecte que siga del vostre interès.

Font: Prof.: Francisco G. Morillas Jurat
Prof.: Economia Aplicada
Coordinador Comisió de Cooperació amb Secundària

Darrera actualització de dimecres, 11 de novembre de 2015 19:52
 

Recolzament a la proposta de ADESMUR al cercle de "Podem - Educació" de la regió de Murcia

Correu electrònic Imprimeix PDF

Urgent!!

El comapany de l'associació de Murcia José Carlos Garrido en ha demanat que recolzem la proposta de ADESMUR a Podemos referent a la presencia dels estudis d'economia i empresa en secundaria. Per tant, us demane que recolzeu aquesta proposta ja que a partir del proper curs, si canvia el mapa polític, s'haurà de tornar a començar a confeccionar una nova normativa i convé deixar clar quina es la nostra postura i reivindicació històrica.

Us adjunte el seu escrit:
-------------------------------------------------------------------------

Benvolguts amics i companys:

Com sabeu, una dels objectius d'aquest fòrum és difondre i promoure l'ensenyament de les assignatures de caràcter econòmic.

La LOMQE, amb tots els seus defectes que puga tenir, ha permès que tinguem assignatures econòmiques en l'Ensenyament Secundari Obligatori: Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial i Economia.

De cara a les pròximes eleccions generals, s'obri un escenari en el qual és factible que es derogue o modifique la LOMQE per part dels partits que puga accedir en poder (tots menys el PP ja han manifestat aquesta voluntat).

Des de les nostres associacions de professors d'Economia estem treballant perquè aquests canvis, de produir-se, no afecten a les nostres assignatures ja que veiem amb preocupació com s'està "*demonizando" tot el relacionat amb l'educació financera, emprendiment, empresari, etc.

En aquest sentit, hem establit contactes amb partits polítics que promouen el canvi de la llei i després de les gestions de AdesMur, l'associació de professors d'Economia de Múrcia, s'ha aconseguit que "Podemos" puga incloure dues propostes favorables a les nostres assignatures de cara a l'elaboració del seu programa educatiu que van a presentar en les eleccions generals.

Perquè açò succeïsca simplement necessitem que aquesta proposta siga votada i aconseguir prop dels 100 vots NETS. És alguna cosa que sembla senzill però ja estem detectant que hi ha persones que estan votant en contra de la nostra proposta i necessitem sumar i mobilitzar molts vots positius.

El procediment és molt senzill i no implica donar cap *fato personal excepte un correu electrònic. Tampoc és necessari simpatitzar o no amb les idees de Podem; és tan fàcil com votar i pot fer-ho qualsevol, la votació és de caràcter nacional.

Us demanem que voteu positivament i que li doneu difusió als vostres contactes al més prompte possible; el termini de votació és curt.

El procés és el següent:

1- Ens anem a la següent web i ens inscrivim:

https://www.reddit.com/…/establecer_en_las_ense%C3%B1anzas…/

2- En el cas de no estar registrats, vam crear un nou compte. Veiem com no cal donar dades personals, simplement un mail.

3- Una vegada registrats, li donem a la fletxa cap amunt. Notarem com augmenta el marcador i es queda de color roig

IMPORTANT: no tornar a votar ja que s'anul·larà.

4- Difondre als nostres contactes al més prompte possible. El termini és curt.

Moltes gracies per la vostra col·laboració!

Darrera actualització de divendres, 4 de setembre de 2015 09:42
 

El Consell aprova el decret pel qual s'estableix el currículum i l'ordenació general de Secundària i de Batxillerat

Correu electrònic Imprimeix PDF

El ple del Consell ha aprovat el decret pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. Aquest decret té per objecte concretar el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat, així com desenvolupar els aspectes de l'ordenació general d'aquests ensenyaments.

La seua implantació es realitzarà en els cursos primer i tercer d'educació secundària obligatòria, i primer de batxillerat, durant el pròxim curs escolar 2015-2016 mentre que en el curs 2016-2017 es completarà la implantació en els cursos restants, açò és, segon i quart d'educació secundària obligatòria, i segon de batxillerat. Mitjançant aquest decret, s'estableix per a cada assignatura dels blocs d'assignatures troncals, específiques i de lliure configuració autonòmica, els diferents elements curriculars que competeixen a la Comunitat Autònoma com són els continguts, criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables. Així, aquests elements són els que serviran de referència per a elaborar les programacions didàctiques i per a avaluar a l'alumnat en els diferents cursos. D'altra banda, també s'estableixen les orientacions didàctiques i metodològiques per a la impartició de les diferents assignatures, fent èmfasis en què els centres promoguen metodologies didàctiques innovadores que incloguen el treball cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la pràctica de l'educació inclusiva en l'aula.

Respecte a l'organització, l'horari lectiu per al desenvolupament del currículum de l'educació secundària obligatòria constarà de 30 sessions lectives setmanals en els cursos primer i segon, i de 32 sessions lectives setmanals en els cursos tercer i quart. Al seu torn, l'horari lectiu per al desenvolupament del currículum del batxillerat comprendrà 32 sessions lectives en el primer curs i 33 sessions lectives en el segon. En ambdues etapes, cada sessió lectiva tindrà una durada mínima de 55 minuts.
Com a principals novetats en l'organització en educació secundària obligatòria, s'anticipa l'elecció d'itineraris formatius al tercer i quart curs d'aquesta etapa. Així, en 3º d'ESO, els alumnes hauran d'escollir entre Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics o entre Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats, i també hauran de triar dues assignatures opcionals. En 4º, a més, hauran de triar cursar l'opció d'ensenyaments aplicats o d'ensenyaments acadèmics, i dins d'aquesta última al seu torn, l'itinerari orientat cap a Ciències o cap a Humanitats i Ciències Socials.

Quant a les principals novetats en l'organització del batxillerat, la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials es desglossa en dos itineraris Humanitats o Ciències Socials-, mentre que les fins ara dues vies d'Arts (Arts escèniques i Arts plàstiques) s'agrupen en una única via. El decret també regula el caràcter de l'avaluació, que serà contínua i formativa en ambdues etapes, així com la celebració periòdica de sessions d'avaluació en les quals l'equip docent de l'alumnat, de forma col·legiada, valorarà els seus aprenentatges de l'alumnat, així com els processos d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent. En tot cas, es realitzaran tres sessions d'avaluació durant el curs, una per trimestre, a més d'una avaluació inicial durant el primer mes lectiu. D'altra banda, el decret estableix que anualment s'organitzaran proves extraordinàries per a la recuperació de les matèries amb avaluació negativa, en les dates que es determinen per a cada curs, i en els casos en què l'alumnat haja promocionat a un determinat curs amb assignatures pendents de cursos anteriors, els equips docents establiran programes individualitzats per a la recuperació d'aquestes assignatures.
Com a principal novetat en l'avaluació, s'introdueixen les avaluacions individualitzades en finalitzar cadascuna de les dues etapes, ESO i Batxillerat, la superació del qual serà necessària per a l'obtenció del títol corresponent.
En el cas d'alumnes que hagen demostrat un rendiment acadèmic excel·lent al final de cada etapa, l'equip docent podrà atorgar una Matrícula d'Honor. Per a açò, serà condició necessària que l'alumne o alumna haja obtingut una nota mitjana en l'etapa igual o superior a 9 punts; o bé, que l'alumne o alumna haja obtingut una qualificació igual o superior a 9 punts en l'avaluació final de l'etapa corresponent.

Atenció a la diversitat
El decret destaca la importància de l'atenció a la diversitat, l'orientació educativa i la tutoria, així com els procediments de comunicació entre el professorat i les famílies.
Com a principal novetat, s'introdueixen en tots els centres educatius els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment, en segon i tercer curs d'educació secundària obligatòria, destinats a l'alumnat amb dificultats rellevants d'aprenentatge. Amb ells, s'anticipen un any l'atenció a aquest alumnat pel que fa als actuals programes de diversificació curricular de tercer i cambra, als quals se substitueix amb aquests nous programes.
També el decret regula aspectes com el Batxillerat d'excel·lència, les mesures específiques per a compaginar estudis per part de l'alumnat que curse simultàniament els ensenyaments professionals de música o de dansa, o bé que siga esportista d'elit; així com la possibilitat de creació de grups específics amb horaris adaptats per als anteriors col·lectius d'alumnes i alumnes.

Llibres de text i materials didàctics
El decret esmenta que la conselleria fomentarà l'elaboració de materials didàctics i curriculars propis en cada centre. També es fomenta la reutilització de llibres de text i materials didàctics, evitant obligacions econòmiques afegides per a les famílies en seguir respectant-se la normativa de substitució de llibres de text i altres materials curriculars, sempre que la programació de les àrees respecte el nou currículum.

Document: DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana

Font: Conselleria d'educació, cultura i esport - GVA

Darrera actualització de divendres, 12 de juny de 2015 09:18
 

Master Universitari en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica

Correu electrònic Imprimeix PDF

La Universitat de València organitza un Master Universitari en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica, impartit pel Departament d'Analisi Econòmic de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. El Master va dirigit a titolats en Economia, Història, Geografia, Dret, Treball Social, etc. i pot ser d'interés per al professorat de les nostres especialitats.

El Màster prepara als estudiants per desenvolupar una carrera professional de tècnics en desenvolupament econòmic i en cooperació per al desenvolupament, capaços d'elaborar informes, realitzar assessoria, i gestionar projectes de desenvolupament en organismes (internacionals, governamentals i del sector privat); o seguir una carrera de recerca especialitzada en desenvolupament econòmic.
A l'últim segle s'ha produït un important desenvolupament econòmic que, no obstant això, no s'ha estès a tots els països. Àmplies àrees d'Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia es troben encara amb els nivells de renda per sota del llindar de pobresa, i amb una esperança de vida que en alguns casos és inferior als quaranta anys.
Els esforços realitzats per l'ONU per mesurar els nivells de desenvolupament mostren les fortes desigualtats existents entre països. Aquest problema ha provocat el sorgiment d'organismes internacionals la prioritat dels quals és el foment del desenvolupament econòmic i la cooperació internacional.
El ventall d'organismes és molt ampli: des d'internacionals (ONU, OCDE, FAO, CEPAL, Banc Mundial, Banc *Interamericano de Desenvolupament o FMI) fins al sorgiment d'organismes de cooperació al desenvolupament (*ONGs o agències de cooperació) als països més desenvolupats.
El que ha generat una demanda de professionals i experts en desenvolupament bé per treballar en l'àmbit professional o bé per realitzar recerca en aquest àrea.

Mes informació i contacte:
http://www.uv.es/masterendesarrollo
http://www.ehvalencia.es

Documents
Díptic del Master
Presentació del Master

Darrera actualització de dimecres, 3 de juny de 2015 17:55
 

Curs del SFP de la UV: "Recursos didàctics per a la preparació de programes d'Economia i iniciativa Emprenedora que introdueix la LOMQE en ESO"

Correu electrònic Imprimeix PDF

Objectiu: L'objectiu d'aquest curs és proporcionar als professors d'Economia i Economia de l'Empresa d'Ensenyament Secundari i Batxillerat d'instruments docents necessaris per a afrontar les modificacions curriculars que comporta la implantació de la LOMQE.

Organitza: Servei de Formació Permanent de la Universitat de València i Comissió de Cooperació amb Secundària de la Facultat d ́Economia de la Universitat de València.

Preinscripció: Del 16 de Febrer al 4 de Març de 2015, enviat la següent fitxa d'inscripció a la següent adreça de correu electrònic: secfq@uv.és

Destinataris: Professors d’Economia d’Ensenyament Secundari.

Data de realització: Del 24 de març al 5 de maig de 2015.

Horari: Dimarts de 16’00 a 20’00 hores, excepte dijous 23 d'abril.

Lloc: Els dimarts Sala Ignaci Vilallonga, el dijous 23 d'abril Sala M. Sánchez d'Ayuso; ambdues de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, Campus de Tarongers

Duració: 24 hores.

Nombre màxim de participants: 40.

Coordinació del curs: Dr. Silvio Esteve, Dra. Mariluz Marque Aledo i Dr. Francisco G. Morillas Jurado, professors de la Facultat d’Economia de la Universitat de València.

PROGRAMA DEL CURS:

1a Sessió (dimarts 24 de març de 2015):

Taller "Presentació i Introducció".
Professors: Emilio Sala Benimeli, Departament d'Estructura Econòmica, de la Universitat de València i Ángeles Bonilla Correa,, IES Ricardo Marín Ibáñez (Xest)

2a Sessió (dimarts 31 de març de 2015):

Taller "Activitat Empresarial: Projecte d'empresa".
Professors: Pedro Canales Ronda, Departament de Comercialització i Recerca de Mercats, i Santiago Cantirer Sanz, Departament de Direcció d'Empreses. Universitat de València

3a Sessió (dimarts 14 d'abril de 2015):

Taller "Recursos didàctics per a comprendre les Finances I".
Professor: Angel Pardo Tornero, Departament d'Economia Financera i Actuarial de la Universitat de València i col·laborador del portal “Finances per a mortals” del Banc Santander.

4a Sessió (dijous 23 d'abril de 2015):

Taller "Activitat Emprenedora per a estudiants de l'ESO".
Professor: José Sande Edreira, IES Gil y Carrasco de Ponferrada (León), Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya

5a Sessió (dimarts 28 de abril de 2015):

Taller "Economia per a estudiants d'ESO".
Professors: Emilia Santano Matías, IES Juan de Garay de València, i Joan Sala Grau, IES Jaume II "El Just" de Tavernes de la Valldigna.

6a Sessió (dimarts 5 de maig de 2015):

Taller "Recursos Didàctics per a comprendre les Finances II".
Professora: Gloria Caballero Núñez, Sotsdirectora de l'Àrea d'Educació a l'Inversor de la CNMV, responsable del portal “Finances para tots”

BIBLIOGRAFIA: Per al seguiment i preparació d’aquest curs, els professors podran proposar en les seues respectives sessions, les lectures bàsiques i complementàries segons els temes abordats. Els materials estaran a disposició dels alumnes en Aula Virtual.

Darrera actualització de divendres, 24 d'abril de 2015 19:48
 


Pàgina 2 de 7

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash

Esperando Contenido Widget ...