apacepv.org

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font
Home Apacepv en acció
APACEPV - Associació en acció

Conclusions de la reunió amb Conselleria 23-12-2014

Correu electrònic Imprimeix

El passat dia 23 de desembre de 2014 va tenir lloc a la Conselleria d'Educació una reunió per tractar com quedaran les àrees d'Economia i Empresa amb l'aplicació de la LOMCE.

Per part de APACE vam assistir-hi en Xavier Tarrassó, president de l'associació, Ricard Lurbe, Secretari, Ximo Peiro, Tresorer, Joan Sala, vocal de l'associació i representant a CEAPES i Toni Picornell vocal de l'associació.

Per part de la Generalitat, va assistir-hi Ignacio Martínez, Subdirector General d'Ordenació Acadèmica, un dels màxims responsables en l'Ordenació Curricular d'àmbit autonòmic valencià.

Els responsables d'APACE van presentar els següents documents referents a l'oferiment de col·laboració en el desenvolupament de la normativa autonòmica i les demandes acordades en l'assemblea del dia 13 de desembre.

En resum, les demandes que s'hi feien eren les següents:

1r .- Formar part de grups de treball i/o com a òrgan consultiu per al desenvolupament de la normativa autonòmica de la LOMQE.
2n .- Demanem informació actualitzada de la futura normativa, que tot i que no està desenvolupada, la Conselleria esta ja valorant. Els demanem que ens deixen clar quines propostes referents a la càrrega horaria i a les futures alternatives curriculars que tenen previste (assignatures optatives)
3r .- Demanem una revisió de la normativa referent a les condicions prèvies per a l'obtenció del Cap de Departament, doncs en aquest moment són necessàries dotze hores de l'especialitat per a obtenir el mateix, i entenem que davant la nova càrrega horària que comportarà la LOMQE, aquesta condició ha de desaparèixer, i s'ha d'equiparar l'especialitat d'Economia a la resta d'especialitats (on no fa falta tenir càrrega horària alguna per a l'obtenció d'aquesta Prefectura).
4t .- Hem reflectit en un document la nostra sorpresa i malestar enfront del greuge comparatiu entre les especialitats d'Economia i les de Cicles Formatius - Administració d'empreses, Comerç i FOL, que sorgeix de l'esborrany del RD d'especialitats, reivindicació que va en la mateixa línia que CEAPES ha manifestat, es a dir, reciprocitat en els dos sentits.
5e .- S'ha presentat en mà i per registre d'entrada un escrit manifestant la preocupació dels nostres associats referents als següents temes adients a la Formació Professional;
1.- FP Dual, les dificultats de la seua implantació i la falta de recursos on-line que faciliten la paperassa adient a les practiques.
2.- Canvis en la normativa dels desdoblaments als Cicles formatius de les nostres especialitats.
3.- Utilització del software privat pels alumnes de les nostres famílies, ja que es el que ara s'utilitza a les empreses, a mes a més la Generalitat no ha dut a terme cap projecte o alternativa viable per tal de substituir el software privatiu pel software lliure.

La reunió va tenir lloc a les 9:30h i va transcórrer amb bon ambient i cordialitat, els tres responsables de l'àrea d'Economia Xavi, Joan i Toni i els dos d'FP Ximo i Ricard, van fer les exposicions i lliurament de documents, sempre recolzant les propostes amb raonaments adients. La reunió va finalitzar a les 11:30 h.

Conclusions de la reunió referents a les diferents demandes presentades (en el mateix ordre).

1.- Els grups de treball que ha confeccionat la Conselleria ja estan confeccionats i en marxal, tot i que va agrair la nostra oferta de col·laboració, va veure difícil que una vegada confeccionats nosaltres poguérem formar part d'ells. Per tant, en principi sóm fora, ara bé s'ha compromés a fer una reunió més endavant (quan estiguen més desenvolupats els esborranys) per tal d'informar-nos i permetre que els fem les nostres observacions i propostes.

2.- En quan a la càrrega horària, ens van confirmar que aquesta normativa venia si que la desenvoluparan les CCAA i en el seu defecte els centres. Es en aquest apartat on van venir les males noticies, tot i que encara no n'hi ha res segur, ens van deixar caure que les assignatures troncals de opció i/o específiques (optatives), tant de primer com de segon de batxillerat, es a dir, Economia (1r) i Economia de l'Empresa (2n) com a troncals d'opció i FAG com a específica, poden quedar-se en una carrega horaria inferior a l'actual, en benefici d'assignatures de lliure configuració autonòmica adients a l'àmibt lingüístic de la pròpia Comunitat Autònoma. Es a dir, que aquestes assignatures estaran entre "3 i 4 hores" !!!, .... encara no s'ha decidit, però era un possibilitat que estaven valorant. Els vam manifestar la nostra sorpresa per aquest fet, i no vam compartir el fet que l'alumnat valencià acabe perdent 2 hores setmanals respecte d'altres, i més si es tenia en compte que s'ha de superar una prova de revalida, confeccionada pel MEC, lo que suposaria un agravi comparatiu amb la resta d'alumnes de l'Estat.

Davant de la demanda d'APACE referent a mantenir l'assignatura d'Economia de la CV, que esta en l'actual proposta curricular del batxillerat, tampoc ens van donar bones noticíes, ja que tot i que es va prendre nota de la nostra demanda, el subdirector d'ordenació acadèmica va veure molt difícil i complicat matenir aquesta optativa dintre de la graella d'assignatures específiques (optatives), així com la seua càrrega horaria.

3.- En aquest punt tampoc us podem tranquilitzar del tot, ja que tot i que va reconèixer que Economia augmentava la seua presencia en el currículum i que entenia la nostra demanda per equiparar la exigència per a obtenir el Cap de Departament amb altres assignatures, ens va informar que les ordres d'inici de curs han d'adaptar-se a la nova normativa, i que algunes especialitats podrien quedar fusionades amb altres, formant un únic departament multidisciplicari, sobretot es va referir a aquelles que perden pes en la nova normativa.
D'aquesta resposta, es pot entendre que per motius econòmics (que no per millora que la qualitat educativa) poden fusionar alguns Departaments. El responsable de Consellera va prendre nota de la nostra historica reivindicació.

4.- Com que l'esborrany d'especialitats del MEC ja estava retirat, no es va poder fer una referència als diferents punts de la norma, però si que es va quedar manifest que APACE estava a favor d'una reciprocitat en l'habilitació de les tres especialitats. En aquest punt va venir practicament la única bona noticia del dia, ja que Ignacio Martínez ens va informar que la Conselleria també estava a favor de la igualtat d'oportunitats ja que augmentava la flexibilitat de la direcció dels centres en la confecció de plantilles. Tot i això, ens va manifestar que aquesta reciprocitat hauria de consensuar-se amb el Cap de Servei de la FP, per tal que ordenació acadèmica puga recollir-ho en la normativa.

5.- En quan a les demandes d'FP, Iganció Matínez (no era la persona adient per a resoldre-les) però les va escoltar totes, es a dir, ens va deixar el dret al "pataleo", i es va comprometer a lliurar els documents als diferents responsables de l'àrea d'FP Salvador Aznar, etc. Ximo i Ricard, van lliurar per registre d'entrada aquests documents per tal d'assegurar una resposta per part de l'administració.

En definitiva, més males notícies que bones, sobre tot en l'especialitat d'Economia, ja que en les dues d'FP s'haura de fer més endavant una reunió amb el Cap de Serve d'FP i amb Salvador Aznar.

Quan tinguem més informació definitiva sobre la implementació de la LOMQE al Batxillerat i la FP, ja us informarem.

Documents:
1.- Proposta a Conselleria per a col·laborar en la redacció de la norma autonòmica i altres demandes de l'especialitat d'Economia.
2.- Disconformitat d'APACE amb l'esborrany del decret d'especialitats.
3.- Escrit desdoblaments FP
4 - Escrit software privat a FP.

Salutacions
Bon any a tots/es!!
La Direcció
APACEPV

Darrera actualització de divendres, 9 de gener de 2015 10:06
 

APACEPV es reuneix amb la Conselleria d'Educació per a desenvolupar la normativa autonòmica de la LOMQE

Correu electrònic Imprimeix

Este dimarts 23 de desembre a les 9:30h es reuneix APACEPV amb la Conselleria d'Educació per a presentar la proposta del desenvolupament de la normativa autonòmica de la LOMQE.

El dissabte passat dia 13 vam tenir la reunió ordinària de APACEPV per a discutir les diferents propostes de la nostra associació a la Conselleria d'Educació Valenciana. Hem elaborat un document on els proposem formar part activa en el desenvolupament de la LOMQE en la seua part autonòmica com a grup representatiu de les tres especialitats que integren la nostra organització, en aquest document arrepleguem les reivindicacions que CEAPES i les diferents associacions autonòmiques han reflectit en les seues propostes, a més demanem que es mantinga l'assignatura Economia de la Comunitat Valenciana dins del bloc de lliure configuració autonòmica en primer de batxillerat (assignatura que en aquest moment ja aquesta present com a assignatura optativa, que s'ofereix per a totes les modalitats de batxillerat). No els hem lliurat encara la proposta curricular totalment desenvolupada de les noves assignatures. Esperem lliurar-les en la reunió, si ho veiem necessari. Els hem demanat formar part de grups de treball i/o com a òrgan consultiu per al desenvolupament de la norma autonòmica, si accedeixen, els lliurarem les propostes en les successives reunions que tinguem. ... a veure com va!.
També demanem una revisió de la normativa referent a les condicions prèvies per a l'obtenció del Cap de Departament, doncs en aquest moment són necessàries dotze hores de l'especialitat per a obtenir el mateix, i entenem que davant la nova càrrega horària que comportarà la LOMQE, aquesta condició ha de desaparèixer, i s'ha d'equiparar l'especialitat d'Economia a la resta d'especialitats (on no fa falta tenir càrrega horària alguna per a l'obtenció d'aquesta Prefectura).
Hem arreplegat en un document la nostra sorpresa i malestar enfront del greuge comparatiu entre les especialitats d'Economia i les de Cicles Formatius - Administració d'empreses, Comerç i FOL, que sorgeix de l'esborrany del RD d'especialitats, reivindicació que va en la mateixa línia que CEAPES ha manifestat, es a dir, reciprocitat en els dos sentits. Aquestes reivindicacions així com la petició de reunió ja fa algun temps que ho enviarem a Conselleria, però fins ara no ens havien convocat per a reunir-nos.

Entre els documents que es lliuraran a la Conselleria s'ha desenvolupat un escrit manifestant la preocupació dels nostres associats referents als següents temes adients a la Formació Professional; 1.- FP Dual, 2.- Normativa dels desdoblaments als Cicles formatius de les nostres especialitats, 3.- Utilització del software privat pels alumnes de les nostres famílies, ja que es el que ara s'utilitza a les empreses, etc.

Aquesta mateixa setmana ens han confirmat la reunió amb el Director d'Ordenació acadèmica per a aquest pròxim dimarts 23 de desembre a les 9:30 h. .... ha tardat, però ja la tenim, ..... mes val tard que mai.

Esperem que de la mateixa obtinguem un bon resultat,

Ja us informem del que allí succeïsca.

APACEPV us desitja "Bon Nadal" a tots/es!!

Darrera actualització de dilluns, 22 de desembre de 2014 19:20
 

Urgent!! Convocactòria de col·laboradors/es en la confecció del currículum dels estudis econòmics en la LOMCE

Correu electrònic Imprimeix

Estimats companys/es, ja us vam informar de la darrera visita de la direcció d'APACEPV amb la Consellera d'Educació. En aquesta visita el Secretari Autonòmic d'Educació, Rafael Carbonell, va proposar que la nostra associació treballara una proposta per introduir "La iniciativa emprenedora" en primaria com a matèria transversal. APACEPV, per tant, vol engegar una comissió o grup de treball, que desenvolupe i presente a Conselleria una proposta referent al tema esmentat.  

Per altra part, CEAPES en aquests moments, du a terme una iniciativa de desenvolupament dels currículums de les matèries d'Economia que han aparegut al darrer esborrany de la LOMCE. L'objectiu és confeccionar entre totes les associacions que formen CEAPES, la proposta de currículum de les assignatures adients al col·lectiu de professors/es l'especialitat d'Economia, i presentar-la al MEC.

En CEAPES s'han confeccionat diversos grups de treball (prèviament consensuats) per tal de  repartir-se la tasca. APACEPV ha quedat inclòs en el grup de desenvoluparà el currículum de les assignatures de quart d'ESO (assignatura troncal per a l'itinerari del batxillerat, "Economia") i la de primer de batxillertat, troncal de modalitat "Economia".  La nostra associació treballarà els continguts juntament amb tres associacions més; ADESMUR, AADES, EEE (Múrcia, Andalusia i Catalunya)

A hores d'ara la direcció de CEAPES ha establert un calendari de treball ("cronograma"), on primer es confeccionaran els grups de treball en cada associació (fase actual), i posteriorment es consensuaran aquestes propostes amb la resta dels membres del grup de treball nacional. Finalment, i abans de presentar-ho al MEC, s'enviarà el document a la OEE i CONFEDE, per tal de recollir el seu suport.

Els col·laboradors/es treballaran via telemàtica, s'utilitzaran el dropbox o el google drive (a decidir) i les reunions es tindran lloc via online mitjançant hangout o skype (a decidir). S'intentarà demanar al CEFIRE la confecció dels dos grups de treball, amb l'objectiu que la tasca es reconega oficialment.

En definitiva, APACEPV us convoca a formar part de qualsevol dels dos grups de treball i que ho notifiqueu la vostra col·laboració en la següent adreça de correu electrònic; Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la . En l'assumpte especifiqueu; "el vostre nom" + "grup de treball LOMCE", i en el cos del missatge les vostres dades de contacte; e-mail, centre, població on viviu i telèfon, així com la vostra preferència en pertànyer a un grup de treballTermini de notificació; 1 de febrer 2013.

1r grup de treball; Proposta Iniciativa emprenedora en primaria com a matèria transversal.

2n grup de treball: Proposta currículum de l'assignatura troncal d'Economia en 4t ESO i 1r BAT.

Una vegada confeccionat un llistat de col·laboradors/es interessats/ades en for formar part d'algun dels dos grups de treball, es convocarà una reunió presencial entre els mateixos per tal de confeccionar i decidir el funcionament dels grups de treball.

Esperem la vostra col·laboració en aquesta oportunitat per confeccionar una proposta que siga representativa de les demandes del col·lectiu de l'especialitat d'Economia. APACEPV us anima a formar part d'aquesta iniciativa.

Gracies de bestreta!

Darrera actualització de dimarts, 22 de gener de 2013 21:27
 

La direcció d'APACE i representants de la Universitat es reuneixen amb la Consellera d'Educació, Maria José Català i el seu Secretari d'Educació Rafael Carbonell

Correu electrònic Imprimeix
Ahir dimecres 5 de desembre quatre representants d'APACEPV; el seu president Xavier Tarrasó, el vicepresident Jesús Ruiz, i els vocals Joan Sala i Toni Gonzalez, van tenir l'oportunitat de cel·lebrar una reunió amb la Señora Consellera d'Educació, Maria José Catalàacompanyada del Secretari d'Eduació, Rafael Carbonell. A la mateixa, ens van acompanyar representants de les universitats valencianes, més concretament per la part de la Universitat de València, Pilar Soriano - Vicedegana de la Facultat d'Economía -, per la Universitat Jaume I de Castelló Joan Serafí Bernat -Professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques- i en representación de la Universitat Politècnica i substituint a Sergio Marí, Luís un company del Departament - professor de la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses- 

La  reunió va gaudir d'un ambient amable, amb temps suficient per a tractar molts punts. Des de l'estructura del Batxillerat i Eso, la competència professional dels equips docents o el desenvolupament curricular de les distintes assignatures de la nostra família.

Objectiu fonamental de la reunió era l'oferiment de col·laboració de la nostra associació amb la Conselleria d'Educació, mostrant-nos com un interlocutor vàlid, representatiu i, creiem, ben qualificat. Aquest nou esborrany sembla que va a consolidar-se i ja no hi hauran canvis significatius pel que fa a l'estructura de les modalitats i les assignatures que incorporen. El més probable és que Conselleria proporcione flexibilitat als instituts per a definir el seu perfil educatiu com a centre, basant-se en les argumentacions que aquests consideren oportunes.

Van ser nombroses les intervencions dels membres d'APACE, Xavier, Jesús, Joan i Toni,  que parlaren obertament d'allò que era interessant en esta primera reunió, que tenia com a objectiu, inssistim,  aconseguir donar-nos a conèixer com a una associació representativa de tres les tres especialitats que integren la nostra associació, i util per a l'autoritat educativa.

La futura col·laboració dependrà de Conselleria, bàsicament; i també de nosaltres, perque caldrà fer bé la feina que eventualment poguera sorgir. APACEPV vol agrair especialment el recolzament, la participació, i les intervencions de la Universitat, que va enriquir la reunió amb la presència de tres professors del campus d'Economia de la UJI de Castelló i de la Universitat de València (UPV,UV).

APACEPV us recomana la lectura de l'esborrany, que millora l'anterior, i demanant-vos que qualsevol idea o proposta que estimeu interessant ens la feu arribar ( Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la ).

Esperem i desitgem que una vegada la redacció de la LOMCE estiga més a vançada o siga definitiva, potser a mitjà termini, assistirem a una reunió més tècnica, i traslladarem a Conselleria els nostres suggeriments.
Salutacions ben afectuoses a tots vosaltres, que ens animeu a seguir.
Darrera actualització de diumenge, 9 de desembre de 2012 18:13
 

APACEPV es reunirà amb la Conselleria d'Educació el dimecres 5 de desembre

Correu electrònic Imprimeix

La direcció d'APACEPV es reunirà el proper dimecres 5 de desembre a les 18:30 h. amb la Conselleria d'Educació. En aquesta reunió també ens acompanyaran algun/s representant/s de la Universitat. Així es com es va quedar al darrer lliurament de premis de la Olimpíada local en la Borsa de València. L'objectiu es donar una major imatge d'unió entre els representants de la educació i secundaria y la universitat, a més a més, de tenir un discurs més coherent i potent.
Al llarg d'aquests dies la Direcció es reunirà per a preparar aquest encontre. Tot i que sabem que la tasca no és fàcil, intentarem que la Conselleria recolze la nostra postura i que la nostra consellera li ho comunique al ministre en la propera reunió a Madrid.

Prèviament, el divendres 30 de novembre, representants d'APACEPV i d'ADESMUR, amb Silvia Martínez (presidenta de CEAPES) al capdavant, es reuniran a la Facultat d'Economia per a preparar la reunió que Mari Luz Marco tindrà el mateix dia 5 de desembre amb representants del Ministeri d'Educació.

A veure que passa ................

Us mantindrem informats del resultat de les mateixes!

Darrera actualització de dijous, 29 de novembre de 2012 13:38
 


Pàgina 1 de 2

Entitats col·laboradores

Bàner

Notícies flash