Assemblea de CEAPES

dijous, 19 de juliol de 2018 09:02 administrador
Imprimeix

 

Assemblea de CEAPES (Confederación Estatal de Asociaciones de Profesorado de Economía de Secundaria).

La companya Inma Cardona va assistir com a represenant de la nostra associació, a la darrera reunió de la Confederació d’Associacions d’Economia celebrada a Madrid el 14 d’abril de 2018.

Alguns dels acords que s’aprovaren:

Compromís per mantenir l’objectiu de la defensa d’un model d’ensenyament públic de qualitat des de la independència pressupostària de la Confederació amb un impuls de les activitats proposades pels membres de les distintes associacions que integren la CEAPES i la comunicació amb les institucions educatives.

L’àmbit d’actuació de CEAPES se centrarà, òbviament, en l’assignatura d’Economia, el seu currículum, la creació o enfortiment dels departaments i, en general, la millora de les condicions del professorat d’economia.

En aquest acte es varen renovar els càrrecs que s’ocupen de l’organització de la Confederació (CEAPES).

Hi va haver un repartiment de responsabilitat per àrees i encapçalades per vocalies de: formació, comunicació, estudis i investigació, impuls associatiu, i funció pública.

Establiment d’una quota anual.

Compromís del restabliment de la web.

 

Darrera actualització de dijous, 19 de juliol de 2018 09:11